logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Okoličné

Titul kostola:
sv. Petra Al
Iné mená:
Liptovský Mikuláš: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica) po 1892 pričl. o. Mikulášsky Hušták, Vrbický Hušták; 1923 pričl. o. Vrbica; 1960 pričl. o. Liptovská Ondrašová, Palúdzka; 1971 pričl. o. Okoličné (po 1808 pričl. o. Podhorany; po 1882 pričl. o. Stošice; 1924 pričl. o. Vitálišovce), Ráztoky (po 1877 zlúč. o. Nižná Ráztoka a Vyšná Ráztoka); 1976 pričl. o. Benice (po 1920 pričl. o. Andice, Čemice), Bodice (1964 vyčl. o. Demänovská Dolina), Demänová (1964 vyčl. o. Demänovská Dolina), Iľanovo, Ploštín.
1773 Sanctus Nicolaus, Sz[ent]-Miklos, Swaty Mikulass, 1786 S[ent]-Miklósch, S[ank]t-Niklo, Swatý Mikuláš, 1808 Szent-Miklós, Swatý Mikuláš, 1863–1913 Liptószentmiklós, 1920–1952 Liptovský Svätý Mikuláš, 1952– Liptovský Mikuláš
------------------------
Okoličné: 1773 Okolicsna, Okolična, 1786 Okolicschna, 1808 Okolicsna, Okoličná, 1863 Okolicsna, 1873–1888 Okolicsnó, 1892–1913 Okolicsnó és Sztosháza, 1920 Okoličnô, 1927–1971 Okoličné
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Smrečany (162), k. Obet. Pána (1349), 2. Stošice, 3. Vitálišovce, 4. Žiar.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1941 - - 1942 - - Peško Albert Marián správca farnosti
1941 - - 1946 - - Hornický, Vendelín Andrej, OFM správca farnosti
1943 - - 1947 - - Poláček, Ladislav, OFM správca farnosti
1943 - - 1949 - - Polák, Ladislav Augustín, OFM správca farnosti
1945 - - 1947 - - Peško Albert Marián správca farnosti
1965 - - 1972 - - Gazda, Jozef správca farnosti
1972 - - - - Bakoš, Alojz správca farnosti