logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ohrady

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1872
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, mučeníka
Iné mená:
Ohrady : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773, 1786, 1808, 1863 Kürth, 1873–1907 Kürt, 1913–1920, 1938–1945 Csallóközkürt, 1927–1938, 1945–1948 Kerť na Ostrove, Csallóköz-Kürt, 1948– Ohrady
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 sp. - - - - Urbanus. farár
1598 pred - - - - Tömösközi Gregorius in Egyházkürt farár
1630 sp. - - - - Székely Stephanus. farár
1706 mar. 12. - - - Miko, František (Sereď, 1698) farár
1872 - - - - - Rozsházy Stephanus. farár
1928 - - 1958 - - Juhász, František farár
1964 - - 1992 - - Koller, Jozef správca farnosti