logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Odorín

Titul kostola:
sv. Mikuláša (1292).
Iné mená:
Odorín: okres Spišská Nová Ves/Košický kraj (Spišská stolica)
1773, 1863–1902, 1920 Odorin, 1786 Odorin, Odorocz, 1808 Odorin, Dirn, Odořín, Odorýn, 1907–1913 Szepesedelény, 1927– Odorín
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Jamník (800), k. sv. Bartolomeja (1951), kap. Prem. Pána (1825), 2. Danišovce (350), k. sv. Márie Magd. (1270), kap. sv. Márie Magd. (1672).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1943 - - 1943 - - Sivčák, Ján správca farnosti
1965 - - 1971 - - Matejovie, Blažej Arnold správca farnosti
1971 - - - - Marton, Ferdinand správca farnosti