logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nový Tekov

Zriadenie:
1811
Titul kostola:
Kostol sv. Karola Boromejského
Iné mená:
Nový Tekov: okres Levice/Nitriansky kraj (Tekovská stolica) 1968 pričl. o. Marušová.
1773 Uj-Bars, Nowy Tekow, 1786 Uj-Bars, Neu-Barsch, Nowy Tekow, 1808 Új-Bars, Nowý Těkow, 1863–1913, 1938–1945 Újbars, 1920–1938, 1945–1948 Nový Tekov, Új-Bars, 1948– Nový Tekov
----------------
Marušová: 1773 Marothfalva, Marotfalva, 1786 Maroschfalwa, 1808, 1863–1913, 1938–1945 Marosfalva, 1920–1938, 1945–1948 Marušová, Marosfalva, 1948–1968 Marušová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Malé Kozmálovce (420), k. P. M. Ruž. (1930).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1789 dec. 19. Koron, Imrich farár
1790 feb. - 1795 nov. - Menšík, Anton, OFM farár
1796 feb. - 1800 okt. - Jančo, Juraj farár
1800 - - 1801 okt. 5. Kausek, Jozef farár
1801 okt. 5. 1810 máj 2. Spravuje farár zo Starého Tekova excurrendo
1810 máj - +1811 sept. 4. Haffner, Michal farár
1811 dec. 23. +1820 mar. 6. Bartoš, Ján (1780-1820) farár
1820 mar. - 1826 máj - Szitkey, Jozef farár
1826 nov. 28. +1831 mar. 30. Šimko, Štefan (-1831) farár
1831 - - 1831 - - Čizmazia, Ján (1798-1870) administrátor
1831 - - +1843 aug. 8. Behányi, Andrej farár
1843 aug. - 1844 - - Majtán, Ján farár
1844 jan. 16. 1848 - - Čizmazia, Ján (1798-1870) farár
1849 mar. - 1851 dec. 9. Wachtler Carolus. farár
1851 dec. 9. 1861 jún - Ordódy, Augustín farár
1861 jún - +1880 jan. 28. Pathó, Ambróz farár
1880 máj 12. 1897 - - Zlattnyánszky, Ján farár
1897 po - 1915 - - Szakács, Viktor farár
1915 - - 1936 ? - Tóth Žigmund administrátor
1936 - - 1945 - - Halász, Július farár 1942 zást. dekana Levice
1945 - - +1957 - - Hudec, Štefan (1905-) administrátor
1958 - - 1966 - - Paxy, Ladislav správca farnosti
1966 - - 1970 - - Unger, Imrich Augustín, OFM správca farnosti
1970 - - 1971 - - Gilányi, Ladislav správca farnosti
1971 - - 1975 ? - Kráľ, Ladislav správca farnosti dekan, č. kanonik
1975 - - 1977 - - Melo Alexander, správca farnosti
1975 - - 1977 - - Melo, Ľudovít Alexander, OP farár
1977 - - 1996 ? - Baráth, Bartolomej, SVD správca farnosti