logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nové Sady

Zriadenie:
1710
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana kráľa
Iné mená:
Nové Sady: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1976 pričl. o. Čab-Sila (1960 zlúč. o. Čab a Sila).
1773 Kurth, 1808 Alsó-Kürth, 1863 Assakürth, 1873 Asakürt, 1877–1913 Assakürt, 1920 Kert, Ašakert, 1927–1948 Ašakerť, 1948– Nové Sady
--------------------
Čab-Sila: 1960–1975 Čab-Sila
Čab: 1773 Csabb, Czab, 1786 Cschab, 1808 Csab, Cžab, 1863–1873 Csáb, 1877–1882 Csab, 1888–1913 Csabb, 1920–1960 Čab
Sila: 1773 Szill, 1786 Sil, 1808 Szill, Syl, 1863 Széll, Szill, 1873 Szil, 1877–1907 Szill, 1913 Nyitraszill, 1920–1960 Sila
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Čab (600), kap. sv. Cyrila a Metoda, 2. Sila (300), 3. Malé Zálužie (3).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Nové Sady) kňaz
1787 - - 1797 - - Bélay, Edmund farár
1797 - - +1810 feb. 26. Bukovinský, František farár
1810 - - 1836 - - Specziár, Michal farár
1836 - - 1839 sept. - Schulegh, Samuel Peter farár
1839 sept. 29. 1844 máj - Chotiborský, Gašpar administrátor, farár
1844 júl 17. 1847 - - Csóka, Alexander farár
1847 - - 1849 - - Tichý, Michal farár
1849 - - 1887 - - Bartovič, Jozef farár
1887 - - 1893 - - Hollady, Eugen farár Supp.
1893 - - 1897 - - Schurmann, Jozef administrátor
1897 - - +1915 jún 30. Schurmann, Jozef farár
1915 - - 1921 - - Ballay, Ladislav farár
1921 - - 1930 - - Čulák, Cyril Ľudovít farár 1923 čest. prísediaci
1930 - - 1931 - - Klčo Ján administrátor
1932 - - 1938 - - Mihalkovič, Jozef administrátor
1938 - - 1942 - - Kántor Eugen administrátor
1942 - - 1946 - - Brunclík, Rudolf správca farnosti
1946 - - 1984 ? - Piovarči, Alexander správca farnosti
1984 - - 1992 - - Švec Ján Ernest, OSchP farár Nové Sady 1992 provinciálny predstavený