logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nové Mesto nad Váhom

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Nové Mesto nad Váhom: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)/(Trenčianska stolica) 1949 pričl. o. Mnešice [(Trenčianska stolica)].
1773 Vág-Ujhely, Vágh-Ujhely, Neüstadl, Nove Mesto, 1786 Ujhely, Vág-Ujhely, Neustadtl, Nowé Mesto nad Váhom, Dolné Nowé Mesto, 1808 Vág-Újhely, Neustadtl an der Waag, Dolní Nowé Město, 1863–1913 Vágújhely, 1920– Nové Mesto nad Váhom
---------------------
Mnešice: 1773 Révifalu, Missicze, 1786 Réwfalu, Missice, Nowa Wes, 1808 Révfalu, Mjessice, 1863–1902 Révfalu, 1907–1913 Vágrévfalu, 1920–1949 Mnešice
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 sp. - - - - Ján (Bzince, 1332) kňaz
1414 sp. - - - - Gabriel (Nové Mesto, 1419) farár
1414 - - 1419 - - Peter (Nové Mesto nad Váhom, 1414) farár
1419 - - 1454 - - Martin (Nové Mesto nad Váhom, 1419) farár
1454 - - 1514 - - Prepozitúra je zničená
1514 - - 1528 - - Martin (Nové Mesto nad Váhom, 1514) farár
1528 - - - - - Martin (Nové Mesto nad Váhom, 1514) farár
1534 sp. - - - - Venceslaus. farár
1537 sp. - - - - Felváry, Juraj farár
1538 sp. - - - - Lachus farár
1560 - - - - - Monoszlóy, Mikuláš farár
1570 - - 1609 - - Protestantskí farári
1609 - - 1625 - - Dubovský, Juraj farár
1635 - - 1643 - - Sečéni, Juraj farár
1643 - - 1666 - - Jurinecz, Lukáš farár
1666 - - 1695 - - Haško, Jakub farár
1698 - - 1719 - - Lippay, Mikuláš farár
1719 - - 1730 - - Révay, Vojtech farár
1730 - - 1732 Urbanovszky, Juraj farár
1733 - - 1744 - - Zichy, Franciscus farár
1744 - - 1780 - - Révai, Anton farár
1781 - - 1785 - - Čáki, Mikuláš (1757-1824) farár
1785 - - +1825 mar. 17. Gabelkhoven, Anton farár
1825 - - 1852 feb. 3. Berényi, Anton farár
1852 - - +1871 júl 17. Bariňaj, Jozef farár
1871 okt. - +1916 sept. 26. Pongrác, Adolf (1837-1916) farár prepošt, 1896 dekan, 1871 riaditeľ rod., 1881-1891 poslanec, 1907 tit. Biskup
1916 - - 1916 - - Pongrácz, Comes Frederik administrátor
1916 - - 1938 - - Pongrácz, Comes Frederik farár dekan, 1921 okr. dekan
1935 - - 1938 - - Žilinčan Vojtech administrátor Čachtice zároveň Nové Mesto nad Váhom
1938 - - 1942 - - Caban, Tomáš farár tit. prepošt
1942 - - 1952 - - Kamody, Emil administrátor r. 1944 doktorát teológie
1952 - - 1959 - - Horák, Anton správca farnosti spr. prepozitúry P. Márie
1959 - - 1962 - - Packa, Vojtech správca farnosti spr. prepozitúry P. Márie
1962 - - 1973 - - Gábriš, Július správca farnosti správca prepozitúry P. M.
1973 - - 1983 - - Gális, Ján farár
1983 - - 1990 - - Kalúz, Anton správca farnosti
1990 - - 1991 - - Šprlák, Bohuslav Jozef, OPraem farár