logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nová Ves nad Váhom

Zriadenie:
od roku 1786
Titul kostola:
sv. Martina (1633)
Iné mená:
Nová Ves nad Váhom: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1976–1990 pričl. k o. Kočovce. 1773 Ujfalu, Nowa Wes, 1786 Ujfalu, 1808 Beczkó-Újfalu, Vág-Újfalu, Nowá Wes, 1863–1913 Vágújfalu, 1920 Váh Novejsa, Považská Nová Ves, 1927–1976, 1990– Nová Ves nad Váhom
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1790 - - Mednyánszky, Carolus farár
1790 - - 1802 - - Zemanovics, Andreas farár
1802 - - 1808 - - Molnár, Antonius farár
1808 - - 1822 - - Csuvikovszky, Stephanus farár
1822 - - 1847 - - Tiffenbacher, Matheus farár
1847 - - +1848 febr. 8. Orieška, Juraj farár
1848 - - 1870 - - Czingell, Michael farár
1871 - - 1878 - - Hlózsa Josephus farár
1878 - - 1884 - - Ondrišík, Ján farár
1884 - - 1895 - - Pick Antonius farár
1895 - - 1935 - - Frantšík, Ferdinand administrátor
1935 - - 1936 - - Januš, Emil správca farnosti
1936 - - 1939 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1939 - - 1939 - - Kozinka, Jozef farár
1940 - - 1943 - - Markovič, Edmund farár
1943 - - 1954 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1954 - - 1974 - - Janás, Karol správca farnosti
1974 - - +1985 apríl 10. Jánsky, František Ján, OP správca farnosti
1985 júl 1. 1989 dec. 11. Šebík, Pavol správca farnosti
1990 - - 1990 - - Mikunda, Celestín administrátor
1990 - - 1997 - - Hanulík, Karol správca farnosti
1997 - - 1998 - - Pagáč Marián správca farnosti