logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nová Stráž

Zriadenie:
1943
Titul kostola:
Povýšenia sv. kríža (1911)
Iné mená:
1017 Komárno: okres Komárno/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica) 1979 pričl. o. Nová Stráž.
1773 Comaromium, Komárom, Kommorn, Komarno, 1786 Komorn, Comaromium, Komárom, Komárno, 1808 Comaromium, Komárom, Komorn, Komárno, 1863–1913, 1938–1945 Komárom, 1920–1938, 1945– Komárno
Nová Stráž: 1773 Uj-Falu, 1786 Ujfalu, Neudorf, 1808 Újfalu, Neudörfel, 1863 Újfalu, 1873–1907 Dunaújfalu, 1913–1920, 1938–1945 Örsújfalu, 1927–1938, 1945–1948 Nová Stráž, Örs-Újfalu, 1948–1978 Nová Stráž
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Zlatná na Ostr. (2.000), k. sv. Štefana, kr. (1944), os.: Čerhát - pustatina, Sv. Pavol, Tomáš -pustatina, Vadas - pustatina.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Kurácia zriadená 1.10.1943, odčlenením z farnosti Komárno.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Veľký Lél) kňaz
1943 - - 1963 - - Dombi, František správca farnosti
1963 - - 1965 - - Berkes, Imrich správca farnosti
1965 - - 1967 - - Buday, Karol správca farnosti
1967 - - 1972 - - Zalka, Ján správca farnosti potom spravované z Komárna