logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nová Ľubovňa

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jána
Iné mená:
1292 ako Libenow, neskôr ako Lublow (1299), Olyblyo, Olyblio, Oliblyo, Oliblio (1408), 1808 Új-Lubló, Neo-Lublovia, Neu-Lublau, Nowá Lubowná, 1863–1913 Újlubló, 1920– Nová Ľubovňa.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1812 sp. - Petruska Josephus farár
1821 sp. - 1824 sp. - Koczanovics Ignatius farár
1825 sp. - 1838 sp. - BARVULSZKÝ, Ján farár
1839 sp. - 1856 sp. - Berzák, Jozef farár
1922 - - - - - Kubičár, Jozef administrátor
1934 - - 1962 - - Magut, František farár
1962 - - 1977 - - Ovšonka, Andrej správca farnosti
1978 - - - - - Piovarči, Ľudovít správca farnosti