logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nová Dedina

Zriadenie:
1430
Titul kostola:
Kostol Obrátenia sv. Pavla
Iné mená:
Nová Dedina: okres Levice/Nitriansky kraj (Tekovská stolica) 1960 zlúč. o. Opatová a Tekovská Nová Ves (po 1786 pričl. o. Svätý Kríž) do o. Nová Dedina; 1974 pričl. o. Gondovo.
1960– Nová Dedina
------------------
Opatová: 1773 Garam-Apáthi, Opatowetz, Opatowcze, 1786 Garam-Apáthi, Opatowce, 1808 Apáthi, Opátowá, 1863 Garamapáthi, 1873–1913 Garamapáti, 1920 Hronské Opatovce, 1927–1960 Opatová
Tekovská Nová Ves: 1773 Garam-Uj-Falu, Neudorff, Nowejsa, 1786 Garam-Ujfalu, Neudorf, Nowejsza, 1808 Garam-Újfalu, Neudorf, Nowejsa, 1863–1913 Garamújfalu, 1920 Hronská Nová Ves, Novejsa, 1927–1960 Tekovská Nová Ves
Svätý Kríž: 1786 S[ent]-Kereszt, H[eiligen]-Kreutz, Sw[atý] Kríž
Gondovo: 1773 Solmos, Solmoss, 1786 Scholymosch, 1808 Garam-Solymos, 1863 Garamsólymos, 1873 Sólymos, 1877–1902 Solymos, 1907–1913 Garamsolymos, 1920 Šalmoš, 1927–1948 Balvany, Šalmoš, 1948–1974 Gondovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Gondovo, kap. sv. Jozefa (1877), 2. Opatová-Kamenec.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Simeon(1332,Nová Dedina) kňaz
1559 sp. et 1561 - - Pongrác, Martin (Nová Dedina, 1659) farár
1680 jún 5 - - - Silesita, Ján farár
1680 sept. 28. - - - Gloselius, Matej farár
1713 - - 1718 - - Baraňaj, Matej farár
1718 jan. 18. 1721 máj 1. Miskóczy, Martin farár
1721 jan. 3. 1725 - - Gálik, Michal Jozef farár
1725 apr. 8. +1732 dec. - Vajdovics, Pavol Anton farár
1732 dec. 23. 1735 dec. 18. Durányi, Andrej Jozef Ignác farár
1736 jan. 7. 1753 okt. - Rotáry, Ján farár
1753 okt. 3. +1757 jún 5. Vett Georgius, Tirnaviensis. farár
1757 jún 14. +1763 nov. 27. Krasnec, Jozef farár
1763 dec. 12. +1766 mar. 19. Lehocký, Pavol (1733-1766) farár
1766 mar. 22. +1783 mar. 7. Hančok, Alexander farár
1783 - - +1814 júl 27. Perzerovszky, František farár
1814 aug. 8. +1821 okt. 27. Lipták, Juraj (1764-1821) farár
1821 dec. 27. 1824 feb. 3. Bokroš, Ján Maximilián farár
1824 mar. 14. +1826 aug. 31. Kausek, Jozef farár
1826 aug. 23. 1837 apr. 27. Bublík, Štefan farár
1837 máj 8. +1849 aug. 30. Farkaš, Ján (1782-1849) farár
1849 - - +1864 mar. 21. Reszka, Florián farár
1864 apr. 29. +1870 mar. 27. Dualský, Matúš farár
1870 jún 23. +1875 júl 7. Spányi, Jozef farár
1875 - - 1875 - - Szecsányi, Július administrátor
1875 okt. 28. +1890 mar. 6. Munkay, Ján farár
1890 - - 1890 - - Hinffner, Vojtech administrátor
1890 - - 1898 - - Hőnig Guilielmus farár
1898 - - 1898 - - Puhán František administrátor
1898 - - 1919 - - Báthy, Július farár 1905 okr. dekan
1919 - - 1927 - - Šrobár, Jozef farár
1927 - - 1940 ? - Bernatovič, Pavol farár
1940 - - 1941 - - Havran, Ignác administrátor
1941 - - 1947 - - Šandorfi, Martin farár
1947 - - 1947 - - Rock, Augustín farár
1947 - - 1959 - - Bob, Ján administrátor
1959 - - 1982 - - Čúlik Ernest, správca farnosti
1982 - - 1999 - - Plank, Ján správca farnosti
1999 - - 2008 - - Plank, Ján farár