logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Novačany

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
sv. Štefana (1807)
Iné mená:
1633 Nováčany: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica)
1773 Jaszo-Uj-Falu, Nowacžany, 1786 Jaszó-Ujfalu, Nowačani, 1808 Jászó-Újfalu, Nowáčany, 1863–1913, 1938–1945 Jászóújfalu, 1920 Novočany, Novačany, 1927–1938, 1945– Nováčany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Hodkovce (220), k. Obet. Pána (1831) 2. Šemša (530), k. sv. Andreja, ap. (1855).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Šemša) kňaz
1802 - - 1821 - - Lehotzky, Pavol, de Kráľová Lehota farár
1812 - - 1813 - - Vitéz, Jozef administrátor
1821 - - 1854 - - Eperjessy, Pavol farár
1854 - - 1897 - - Halkóczy, Ján farár
1897 - - 1904 - - Želinszky, Ján administrátor
1904 - - - - Želinszky, Ján farár
1933 - - 1963 - - Eliáš, Andrej administrátor
1963 - - - - Harčar, Anton správca farnosti
1981 - - 1988 - - Lesník Anton administrátor
1987 - - 1990 - - Čech, Vladimír administrátor
1990 - - 1992 - - Gostič, Peter, JCDr farár
1992 - - 1997 - - Dudič, Jozef farár
1997 - - 2004 - - Mikula, Daniel farár
2004 - - - - Radvanský, Ladislav farár