logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nižný Žipov

Zriadenie:
zmienka 1318, obnovená 1912
Titul kostola:
Pov. sv. Kríža (1913).
Iné mená:
1612 Nižný Žipov: okres Trebišov/Košický kraj (Zemplínska stolica)
1773 Magy[ar]-Isép, Žipow, 1786 Magyar-Ischép, Uherský Žipow, 1808 Magyar-Izsip, Magy[ar]-Isép, [Magyar]-Isip, Uherský Žipow, N[ižní] Ssipow, 1863–1913 Magyarizsép, 1920–1948 Uhorský Žipov, 1948– Nižný Žipov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Zempl. N. Ves
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Matej (1332,Zemplínsky Klečenov) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(Zemplínsky Klečenov,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Nižný Žipov,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Pavol(Nižný Žipov,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(Zemplínsky Klečenov,1332) kňaz
1911 - - 1915 - - Madár, Ján administrátor
1915 - - 1921 - - Harčar, Gabriel administrátor
1922 - - 1929 - - Pásztor, Tomáš správca farnosti
1929 - - 1941 - - Čupák, Rudolf administrátor
1941 - - 1950 - - Hreško, Jozef farár
1950 - - 1952 - - Neznámy kňaz
1952 - - 1959 ? - Čalfa, Juraj administrátor
1959 - - 1962 - - Majcher, Anton správca farnosti
1962 - - 1964 - - Neznámy kňaz
1964 - - 1973 - - Buršák, Andrej administrátor
1973 - - 1985 - - Veľas, Jozef správca farnosti
1985 - - 1990 - - Lopata, Jozef, SJ farár
1990 - - 1993 - - Neznámy kňaz farár
1993 - - 2001 - - Majcher, Anton farár
2002 - - 2003 - - Gerboc, Štefan, SVD administrátor
2003 - - 2003 - - Randár, Rastislav administrátor
2003 - - 2006 - - Radimák, Marián administrátor