logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nižná

Zriadenie:
1607
Titul kostola:
Kostol sv. Gála, opáta
Iné mená:
Nizsna.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Zemianska Dedina (170), k. sv. Anny (1700).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1673 - - - - - Lomčiský, Valentín knaz
1673 - - - - - Simonides, Ján, SJ misionár
1673 - - - - - Jankovič, Juraj, SJ (1638-1696) misionár
1674 - - 1678 - - Roždenský, Krištof František farár
1686 apr. 22. 1689 apr. - Czabaffy, Martin farár
1689 apr. - 1692 - - Goday, Juraj farár
1692 - - 1695 - - Barna, Gabriel excurrendo z Tvrdošína
1695 feb. 16. 1697 - - Ludáni, Peter Pavel farár
1697 mar. 17. 1701 máj 3. Hanzel, Matúš farár
1701 máj 20. 1706 jan. 13. Filovič, Pavol farár
1706 - - 1719 - - Samko, Ján excurrendo z Tvrdošína
1719 apr. 3. 1723 apr. 30. Grotovský, Ján farár
1723 aug. 22. 1733 - - Mihalovič, Andrej (1792-1760) farár
1733 jan. 6. 1743 - - Dávid, Pavol farár
1746 feb. 22. 1749 - - Barinka, Ján farár
1749 máj 7. 1778 - - Jablonský, Ignác farár
1778 - - 1802 - - Kostka, Štefan (1744-1807) farár
1802 - - 1814 - - Dvorčak, Jozef farár
1814 - - 1830 - - Drengubiak, Ján Nepomuk farár
1830 - - +1845 - - Lokczan, Tomáš farár
1838 sp. - 1843 sp. - Lokczan, Tomáš farár
1845 - - - - - Chmel, Michal farár
1856 sp. - - - - Chmel, Michal farár
1913 - - 1938 - - Tomča, Jozef farár
1938 - - +1945 apr. 8. Buzna, Alexander farár
1946 - - 1952 - - Laurinec, Jozef správca farnosti
1952 - - 1958 - - Polčík, Leonard, SchP správca farnosti
1958 - - 1978 - - Štelina, Andrej správca farnosti
1978 - - 1987 - - Koleják, Protáz Matej, OFM správca farnosti
1987 - - 2007 - - Farkašovský, Ján správca farnosti