logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nitrianske Sučany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Filipa a Jakuba
Iné mená:
Nitrianske Sučany: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Szucsan, 1786 Sucschan, 1808 Szucsán, Sučany, 1863–1882 Szucsán, 1888–1913 Nyitraszucsány, 1920 Nitrianske Sučany, 1927–1948 Sučany, 1948– Nitrianske Sučany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1760 feb. 7. 1780 mar. 26. Budiač, Štefan farár
1780 - - 1790 - - Korsinszky, Josephus farár
1790 - - 1802 - - Buczko, Josephus farár
1802 - - 1814 - - Haluss, Joannes farár
1814 - - +1839 febr. 21 Gutthausz, Ignatius farár
1839 mar. 10. 1845 nov. - Zatkóczy, Jozef farár
1845 - - 1864 - - Brandisz Nicolaus administrátor, farár
1864 - - 1866 - - Nécsey, Andrej farár
1866 - - 1886 - - Bratkovič, Michal farár
1886 - - 1920 - - Šteffel, Eduard administrátor, farár
1920 - - 1920 - - Ploig, Augustín administrátor
1920 - - 1941 - - Bergendy, Štefan st. farár
1941 - - 1947 - - Kozinka, Jozef farár
1947 - - 1947 - - Praženec, Viliam správca farnosti
1947 júl 1. 1960 - - Pokorný, Jozef (1890-1960) správca farnosti
1961 - - 1963 - - Masár, Augustín správca farnosti
1963 - - 1971 Košík, Vendelín správca farnosti
1971 sept. 1. +1973 jún 23. Barát, Marcel správca farnosti
1973 - - 1974 - - Buček, Ľudovít, SJ správca farnosti
1974 - - +1984 apríl 30. Kutiš, Ján správca farnosti
1984 - - 1987 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1987 - - 1996 - - Ivanka, Štefan správca farnosti