logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nitrianska Blatnica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Nitrianska Blatnica: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Sárfeö, Sarfia, 1786 Schárfő, Schárfia, 1808 Sárfő, Ssárfia, 1863–1913 Nyitrasárfő, 1920 Šárfia, 1927–1948 Šarfia, 1948– Nitrianska Blatnica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Krtovce (370), k.P.M. Ruž. (1869), 2. Lipovník (640), k. sv. Imricha (1775), 3. Vozokany (350).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Nitrianska Blatnica) kňaz
1559 - - - - - Zudlár Georgius. farár
1560 - - - - - Andrej (Nitrianska Blatnica, 1560) farár
1613 sp. - - - - Makó, Israel farár
1630 sp. - - - - Bogdanóci, Daniel farár
1633 - - 1634 - - Habasicz, Pavol farár
1634 - - 1636 - - Capricorni, Ján, ml. farár
1639 - - - - - Fábry, Juraj (Nitrianska Blatnica, 1630) farár
1657 - - - - - Tominicz, Eliáš farár
1667 máj 10. 1675 - - Dobrocsányi, Štefan farár
1675 júl 16. 1686 - - Turkovics, Martin (Nitrianska Blatnica) farár
1686 mar. 17. 1690 - - Simo, Ján farár
1690 dec. 7. 1692 jún 1. Stankovics, Juraj farár
1693 - - 1694 mar. 28. Gál, Adam farár
1694 Man. 28. 1703 - - Valaszky, Michal farár
1703 nov. - 1706 - - Paulecz, Juraj farár
1706 júl 8. 1709 - - Modray, Ján farár
1709 feb. 20. 1710 - - Raukay, Juraj Ján farár
1710 apr. 30. 1712 - - Gersich, Pavol farár
1712 júl 5. 1721 - - Fábry, Michal farár
1721 feb. 28. 1722 - - Kosztolányi Martinus farár
1722 apr. 26. 1727 - - Hold Michael farár
1727 sept. 11. 1733 dec. 7. Adamovič, Juraj (?-1761) farár
1733 dec. 13. 1736 - - Vagyinay, Ondrej farár
1736 okt. 8. 1744 - - Kubovič, Pavol farár
1744 apr. 19. 1748 apr. 24. Nedecký, Gabriel farár
1748 apr. 26. 1750 aug. 17. Nagy, Jozef (Šúrovce, 1742) farár
1750 dec. 3. +1764 aug. 6. Garajský, Ján farár
1764 aug. 7. +1780 mar. 21. Jantulik, Ondrej Jozef farár
1780 - - 1809 jan. 15. Valentics, Imrich farár
1809 - - 1814 júl 21. Gerliczy, Ján farár
1814 - - +1829 okt. 26. Füzik, Jozef farár
1829 - - +1851 mar. 26. Martinkovič, Peter farár
1851 apr. 3. +1867 máj 26. Vacula, Ján farár
1867 - - 1880 nov. - Poeck, Rudolf farár
1881 jan. 31. +1903 máj 31. Pisztl, Karol farár
1903 - - 1903 - - Bachraty, Valerián Ján administrátor
1903 - - 1939 - - Kuczmann Alexander farár
1939 - - 1940 - - Kosec, Imrich farár
1940 - - 1944 - - Balogh, Andrej (1905-1988) farár
1944 - - 1949 - - Laktiš, Ján farár
1949 - - 1951 - - Vida Teodor farár
1951 - - 1956 - - Šimek, František správca farnosti
1956 - - 1964 - - Smolík Štefan správca farnosti
1964 - - 1969 - - Kozár Michal, správca farnosti
1969 - - 1990 - - Jurík, František, CSsR správca farnosti
1990 - - 1993 - - DUBEC Juraj, CSsR farár
1993 - - 1997 - - Božik, Marek farár