logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nitra (horné mesto)

Zriadenie:
od roku 1787
Titul kostola:
sv. Petra a Pavla (1630)
Iné mená:
1572 Nitra: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1773, 1873–1877 rozčl. na o. Dolné Mesto a Horné Mesto; po 1882 pričl. o. Párovce; 1960 pričl. o. Horné Krškany, Chrenová, Kynek, Mlynárce; 1974 pričl. o. Dolné Krškany; 1975 pričl. o. Dolné Štitáre, Dražovce, Veľké Janíkovce; 1976–1992 pričl. o. Ivanka pri Nitre; 1976–1993 pričl. o. Lužianky; 1974–1990 pričl. o. Nitrianske Hrnčiarovce.
1786 Neutra, Nitria, Nytra, 1808 Nitria, Nyitra, Neutra, Nitra, 1863, 1882–1913 Nyitra, 1920– Nitra
Horné Mesto: 1773 Super[ior] Nittria, Felső-Nitra, Ober-Neütra, Horna Nittra, 1873–1877 Felsővárosnyitra
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Nitra-Chrenová, k. sv. Martina (1943), 2. Nitra-Zobor, k. sv. Urbana (1940).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1788 - - Speidl, Justín, OFM správca farnosti
1788 - - 1791 - - Koleda, Rókus, OFM správca farnosti
1791 - - 1794 - - Valkovič, Anastáz, OFM správca farnosti
1794 - - 1795 - - Hedei, Viliam, OFM správca farnosti
1795 - - 1797 - - Smetana, Bartolomej, OFM správca farnosti
1797 - - 1799 - - Smieško, Robert, OFM správca farnosti
1799 - - 1801 - - Kubica, Anton (1762-1803) farár
1801 - - 1803 - - Augustovič, Melicher, OFM správca farnosti
1803 - - 1806 - - Matejovič, Kristián, OFM správca farnosti
1806 - - 1808 - - Augustovič, Melicher, OFM správca farnosti
1808 - - 1810 - - Kruti, Kandid, OFM správca farnosti
1810 - - 1812 - - Homoki, Kliment, OFM správca farnosti
1812 - - 1815 - - Kruti, Kandid, OFM správca farnosti
1815 - - 1816 - - Kučera, Andrej, OFM správca farnosti
1816 - - 1817 - - Svätokrížny, Anton, OFM správca farnosti
1817 - - 1818 - - Kruti, Kandid, OFM správca farnosti
1818 - - 1818 - - Kruti, Kandid, OFM správca farnosti
1818 - - 1823 - - Cisár, Izaiáš, OFM správca farnosti
1823 - - 1833 - - Gyády, Dionýz, OFM správca farnosti
1833 - - 1838 - - Meliš, Marek, OFM správca farnosti
1838 - - 1842 - - Szorad, Roger správca farnosti
1842 - - 1851 - - Hollý, Hipolit, OFM správca farnosti
1851 - - 1856 - - Szorad, Roger správca farnosti
1856 - - 1858 - - Kusílek, Barnabáš, OFM správca farnosti
1858 - - 1868 - - Balažovič, Štefan Odorik, OFM správca farnosti
1868 - - 1869 - - Lukáči, Tomáš František, OFM správca farnosti
1869 - - 1873 - - Balažovič, Štefan Odorik, OFM správca farnosti
1873 - - 1875 - - Komnánsky, Anton Kilian, OFM správca farnosti
1875 - - 1901 - - Pelsársky, Ananiáš, OFM správca farnosti
1901 - - 1909 - - Glós, Leopold, OFM správca farnosti
1909 - - 1922 - - Kubiš, Jozef Hieronym, OFM správca farnosti
1922 - - 1929 - - Ballarin, Konštantín, OFM správca farnosti
1930 - - 1932 - - Hornický, Vendelín Andrej, OFM správca farnosti
1933 - - 1938 - - Vavrek, Jakub Tomáš, OFM správca farnosti
1938 - - 1950 - - Gerhardt, Gabriel Alex, OFM správca farnosti
1950 - - 1968 - - Černák, Henrich, OFM správca farnosti
1968 - - 1977 - - Čapkovič, Ladislav Pius, OFM, ThLic. správca farnosti definítor Provincie Najsv. Spasiteľa
1977 - - 1980 - - Belás, Ladislav správca farnosti katedrálny archidiakon, 1979 člen správneho výboru SSV
1980 - - 1991 - - Vrábel, Ladislav (1947-2021) správca farnosti
1991 - - 1996 - - Kapusňák, František, SF správca farnosti