logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nitra (dolné mesto)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Ladislava (1789)
Iné mená:
1572 Nitra: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1773, 1873–1877 rozčl. na o. Dolné Mesto a Horné Mesto; po 1882 pričl. o. Párovce; 1960 pričl. o. Horné Krškany, Chrenová, Kynek, Mlynárce; 1974 pričl. o. Dolné Krškany; 1975 pričl. o. Dolné Štitáre, Dražovce, Veľké Janíkovce; 1976–1992 pričl. o. Ivanka pri Nitre; 1976–1993 pričl. o. Lužianky; 1974–1990 pričl. o. Nitrianske Hrnčiarovce.
1786 Neutra, Nitria, Nytra, 1808 Nitria, Nyitra, Neutra, Nitra, 1863, 1882–1913 Nyitra, 1920– Nitra
Dolné Mesto: 1773 Infer[ior] Nitria, Alsó-Nitra, Unter-Neütra, Dolna Nittra, 1873–1877 Alvárosnyitra
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Nitra-Mlynárce (1.550), k. sv. Cyrila a Metoda (1947), kap. sv. Urbana (1870), 2. Nitra-Čermáň (3.000), k. sv. Urbana (1940), 3. Nitra-Kynek (450), k. Všeehsvätých (1728).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. V r. 1787 biskup František XaverFuchs rozdelil veľkú nitriansku farnosť na niekoľko menších. Farským chrámom sa stal Piaristický kostol sv. Ladislava, ktorý túto úlohu plnil až do r. 1992, odkedy ho znova spravujú otcovia piaristi. Základný kameň súčasného farského kostola Navštívenia Panny Márie položil r. 1854 biskup Imrich Palugyai. Dokončený a posvätený bol biskupom Augustínom Roškoványim r. 1861. Kostol tvoril súčasť kláštorného komplexu, v ktorom pôsobili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Až do násilnej likvidácie rehôl r. 1950 sa sestry venovali predovšetkým školskej výchove dievčenskej mládeže.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Farcasius(1332,Nitra) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Andrej(1332,Nitra) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Nitra) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Nitra) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Valentín(Chrenová,1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Šebastián(1332,Nitra (dolné mesto)) kňaz
1663 pribl. - 1676 - - Kemka, Jozef farár
1676 - - - - - Bertalan, Ján farár
1691 - - 1694 - - Čongrádi, František farár
1694 - - 1702 - - Prileszky, Nicolaus farár 1702 kanonik
1702 - - 1705 - - Rajmanus, Michael farár
1705 - - 1711 - - Bárdy, Casparus farár
1711 - - 1717 apr. 21. Detrich, AdamusJosephus farár
1717 - - +1717 - - Szentmihályi, František farár
1718 máj - 1720 - - Bokor, Ladislav farár
1720 - - 1725 - - Bacskády, Adamus farár
1726 - 1728 - - Birovszky, Georgius farár
1728 - 1731 - - Náray, Franciscus farár
1731 apr. - 1742 - - Szabó, Stephanus farár
1742 - 1746 - - Ribényi, Michal farár
1746 - - 1758 - - Vály, Paulus farár
1758 - - +1759 febr. 1. Lackovič, Juraj (1714-1759) farár
1759 - - 1759 - - Balabás, Franciscus farár
1759 - - 1765 - - Horváth, Ignatius farár
1765 - - 1772 - - Nehéz, Emericus farár
1772 aug. 9. 1781 - - Závody, Franciscus farár
1781 - - 1784 - - Bartakovics, Josephus farár
1785 - - 1790 - - Kamanházy, Ladislav Michal farár
1790 - - 1797 - - Bleho, Jozef farár
1797 - - 1808 - - Pongrác, Ján Nepomuk farár
1809 - - 1836 - - Šorec, Imrich farár
1836 jan. 6. +1856 nov. 2. Súľovský, Štefan farár
1856 - - 1871 - - Ďurikovič, Matej farár
1872 - - 1875 - - Vágner, Jozef farár
1875 - - 1876 - - Lasáb, Juraj administrátor
1876 - - 1898 - - Nécsey, Andrej farár
1898 - - 1902 - - Hevera, Ján administrátor
1902 - - 1905 - - Biringer, Adam farár
1905 - - 1910 - - Púchovský, Valentín farár
1910 - - 1939 - - Smida, Koloman farár
1939 - - 1940 - - Boleček Michal, Mons. administrátor
1940 - - 1950 - - Boleček Michal, Mons. farár 1944 č. kanonik
1951 - - 1953 - - Bartosiewicz Dominik, Mons. ThDr. administrátor
1954 - - 1961 - - Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. správca farnosti 1955 riad. BÚ, 1959 prosynod. sudca
1961 - - 1984 - - Krčmárik Pavol správca farnosti riad. BÚ
1985 - - 1990 - - Belás, Ladislav farár šéfredaktor KN, riaditeľ BÚ, od r. 1987 sudca DCS, od r. 1988 diecézny konzultor
1990 - - 1991 - - Kyselica, Jozef, SJ správca farnosti