logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nevidzany

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1809
Titul kostola:
Kostol Obrátenia sv. Pavla.
Iné mená:
Nevidzany: okres Zlaté Moravce/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)
1773 Néveth, Néved, Newitzan, Newiczany, 1786 Néwed, Newičani, 1808 Néved, Newižany, Newědzany, 1863–1913 Néved, 1920– Nevidzany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Tajná (530), k. Všechsvätých (st.), 2. Nové Vozokany I (Červ. Hrádok) (670), k. sv. Juraja (1903).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá, po čase bola zrušená a Nevidzany boli filiálkou farnosti Čifáre. V r. 1788 tu bola zriadená kaplánska stanica a v r. 1809 bola farnosť obnovená.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Nevidzany) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Tajná-Šarovce) kňaz
1788 - - +1804 apr. 18. Kanderka, Ján miestny kaplán
1804 - - 1805 - - Ribár Jacobus. miestny kaplán
1805 - - 1814 - - Vranovics Georgius. miestny kaplán, farár f. od r. 1809
1814 - - 1822 - - Ribár Jacobus. farár
1823 jún 17. +1831 okt. 7. Kratochvíla, Ignác farár
1831 okt. - 1832 jún 12. Fehér, Michal farár
1832 jún 12. 1839 - - Tomcsik Josephus. farár
1839 - - 1840 - - Szitkey Laurentius. farár
1840 - - 1842 - - Ruscsák de Regete-Ruszka Antonius. farár
1842 sept. 9. +1850 sept. 18. Komorný, Pavol farár
1850 okt. - +1860 feb. 24. Balaša, Štefan farár
1860 - - +1883 mar. 12. Kováč, Ján, (1819-1883) farár
1883 jún 18. +1887 máj 4. Kubík, Jozef (1850-1887) farár
1887 - - 1891 - - Mácsay, Florián farár
1891 - - 1905 - - Chlebovits, Štefan administrátor
1905 - - - - - Bachraty, Valerián Ján administrátor
1957 - - +1981 máj 8. Ondriaš, Ernest správca farnosti
1981 - - 1999 - - Ludva, Ernest správca farnosti od 1. augusta 1995 dekan Nitra B
1999 - - 2006 júl 31. Ludva, Ernest farár od 1. júna 1999 dekan Vráble