logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nesluša

Zriadenie:
od roku 1788
Titul kostola:
sv. Jána Nepomuckého (1814)
Iné mená:
1564 Nesluša: okres Kysucké Nové Mesto/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1773 Neszlussa, Neslussa, 1786 Neszluscha, 1808 Neszlusa, Neslussa, 1863, 1888–1902 Neszlusa, 1873–1882 Neszluzsa, 1907–1913 Neszlény, 1920– Nesluša
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Rudinská (1.179), kap. P. M. Nep. Poč. (1880).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1795 - - Ulrich, Samson, OFM farár
1795 - - 1799 - - Kusý, Rudolf, OFM farár
1799 - - 1810 - - Dzian, Antonius farár
1810 - - 1812 - - Morvaj, Ignác farár
1812 - - 1844 - - Krabács, Joannes farár
1844 - - 1845 - - Tvrdý, Ján (1803-?) farár
1846 - - 1850 - - Jarábek, Emericus farár
1850 - - 1890 - - Valjašek, Pavol farár
1890 - - 1890 - - Fridrichovský, Justín administrátor
1890 - - 1892 - - Horváth, František (1844-1900) farár
1892 apr. 10. +1907 febr. 2. Gašparec, Ignác farár
1907 - - 1937 - - Mišík, Karol administrátor, farár
1937 - - 1937 - - Nereča, Ľudovít administrátor
1938 - - 1942 - - Mikuš, Félix farár
1942 - - 1950 - - Ivanov, Boris správca farnosti
1950 - - 1953 - - Konopa, Martin správca farnosti
1953 - - 1954 - - Rosa, Andrej správca farnosti
1954 sept. - 1996 jún - Tarábek, Ján správca farnosti 1965 člen DLK, 1977 č. dekan
1996 - - 1997 - - Jakubov, Viktor správca farnosti