logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nemčiňany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Nemčiňany: okres Zlaté Moravce/Nitriansky kraj (Tekovská stolica) 1959 pričl. o. Rohožnica.
1773 Nemcsin, Nemtschin, Nemcžinany, 1786 Nemcschin, Nemčani, 1808 Nemcseny, Němčiňany, 1863–1913 Nemcsény, 1920– Nemčiňany
----------------------------
Rohožnica: 1773 Rohoznicza, Rohosnicza, Rohossnitz, 1786 Rohožnicza, 1808 Rohosnicza, Rohožnice, 1863, 1888 Rohozsnica, 1873–1882 Rohosnica, 1892–1913 Újpetend, 1920–1959 Rohožnica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Volkovce (1.400), k. sv. Jakuba (1500), 2. Nové Vozo-kany II. (500), k. P. M. Naneb. (1800),3. Nové Vozokany III. (500),k. Krista Kráľa (1600).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 sp. - - - - Bajmóczy, Ján farár
1630 sp. - - - - Beniő, Ján farár vo V. Vozokanoch teraz fil. f. Nemčiňany
1647 sp. - +1656 - - Prónay, Andrej farár
1677 Ju1. - 1679 - - Simonics, Martin farár
1679 mar. 22. 1686 máj 2. Dulietko, Juraj farár
1690 - - 1690 - - Szolcsányi, Mikuláš farár
1691 apr. 18. 1691 apr. 28. Gabrieli, Ján farár
1691 apr. 28. 1692 - - Manczmann, Matej farár
1693 apr. 15. 1702 - - Buzáši, Mikuláš farár
1702 jún 7. 1711 - - Tamaskovics, Ján farár
1711 dec. 26. 1729 - - Huszár, Ján Anton farár
1730 jan. 2. 1738 mar. 31. Ravasz, Andrej farár
1738 apr. 19. +1781 apr. 11. Bílik, Ján (1710-1781) farár
1781 apr. 11. 1782 apr. 2. Hanzlík, Andrej farár
1782 apr. 2. 1807 feb. 17. Ribecký, Štefan (1755-1828) farár
1807 feb. 17. +1824 dec. 29. Markovič, Imrich farár
1824 dec. 3. +1849 jan. 8. Huszár, Ignác farár
1849 mar. 15. +1868 dec. 16. Majtán, Ján farár
1868 feb. - +1879 máj 14. Szabó, Ján (1813-1879) farár
1879 - - 1879 - - Turcsányi, Vojtech administrátor
1879 júl 31. 1899 - - Kittenberger, Štefan farár
1899 - - 1909 - - Turcsányi, Vojtech farár
1909 - - 1909 - - Dénes, Vojtech administrátor asi 4 mesiace
1909 - - 1925 - - Škoda, Ján (1875-1925) farár
1926 - - 1927 - - Šemmiczer, Ján administrátor
1928 - - 1945 - - Boleček, Vincent farár
1946 - - 1959 - - Bulka, Štefan administrátor, farár 1946 farár
1959 - - 1970 - - Ondrušek, Štefan správca farnosti
1970 - - 1971 - - Gálik, Andrej, SDB správca farnosti
1971 - - 1976 - - Kalúz, Anton správca farnosti
1976 - - 1980 - - Labuda, Jozef správca farnosti
1981 - - 1999 - - Valach Andrej, správca farnosti
1999 - - 2000 - - Berta, Dušan administrátor