logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nagybárkány (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Bárkány, Nagybárkány.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Martin (Nagybárkány,1332) farár
1665 okt. 8. - - - Szalay Joannes. farár
1673 máj 23. - - - Némethy, Gašpar farár
1700 apr. 29. 1701 apr. 7. Németh, Imrich (Marcali, 18. storočie) farár
1701 apr. 11. 1701 jún - Mogyoróssy, Valentín farár
1701 jún 26. 1704 - - Várady Georgius. farár
1704 júl 25. 1706 - - Raukay Georgius, Joannes. farár
1706 okt. 23. 1713 - - Hadányi, Juraj Jozef farár
1717 nov. 24. +1737 feb. 11. Forgáč, František (1680-1737) farár
1737 apr. 29. 1743 - - Pély, Ján Matúš farár
1743 apr. - 1745 sept. 16. Husár, Andrej farár
1745 okt. 1. 1754 - - Kandy, Peter farár
1749 nov. 24. 1754 - - Duchek, Ján Jozef farár
1754 apr. 29. +1756 feb. 22. Kolossy, Ján (Nagybárkány, -1756) farár
1756 mar. 9. 1759 - - Skoda Joannes. farár
1759 júl 14. 1770 - - Ludvik, Jozef farár
1770 júl 5. +1775 mar. 14. Rettlich Joannes. farár
1775 máj 25. 1793 - - Kiss, Jozef farár
1793 - - 1797 nov. 10. Lauko, Juraj farár
1797 - - 1801 - - Termézy Adamus. farár
1801 jún 25. 1813 nov. 24. Gergye Joannes farár
1813 - - 1816 nov. 11. Barmoš, Anton farár
1816 nov. 11. 1818 - - Specziár Emericus. farár
1818 okt. 22. 1835 máj 30. Gyurkóczy, Štefan farár
1835 máj 30. 1836 - - Knapp, Andrej farár
1836 jún 1. 1842 jún 2. Matejka, Ján (1802-1845) farár
1842 júl 22. 1854 jún 16. Blaškovič, František farár
1854 júl 4. 1862 máj 15. Feniczy, Ján farár
1862 máj 15. 1863 - - Csomor, Antonius farár
1863 - - 1868 - - Feniczy, Ján farár
1868 - - 1878 okt. 10. Moháry, Július farár
1878 - - +1879 mar. 9. Ürge Sigismundus. farár
1879 mar. 26. - - - Neszméry, Gašpar farár