logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Mýto pod Ďumbierom

Zriadenie:
1948
Titul kostola:
Kostol sv. Matúša apoštola
Iné mená:
Mýto pod Ďumbierom: okres Brezno/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) 1960–1990 pričl. o. Bystrá.
1773 Mito, 1786 Mitó, Maut, Wámoschfalu, 1808 Vámosfalu, Mauth, Mýto, 1863, 1882 Mitó, 1888–1913 Vámos, 1920 Mýto, 1927– Mýto pod Ďumbierom
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Bystrá (200), k. sv. Floriána (1920).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť bola breznianska. Keďže obec bola veľmi vzdialená od matkocirkvi, veriaci si dávno žiadali, aby sa zariadilo trvalé bydlisko kaplána, ktorý by sa staral o duchovné potreby veriacich. Trvalo to viac rokov. Konečne sa to uskutočnilo a 1. júla 1948, keď povereníctvo školstva a kultúry dalo súhlas, aby sa prvý brezniansky kaplán usídlil v Mýte. Ku novozriadenej expozitúre bola pridelená Bystrá z valaštianskej farnosti a Jarabá.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1948 - - 1959 - - Lenhardt, Ignác kaplán expozitúra
1959 - - 1969 - - Sliva, František správca farnosti
1969 - - 1971 - - Klaiban, Rastislav správca farnosti
1971 - - 1972 - - Kulla, Jozef správca farnosti
1973 - - 1973 - - Šimunek, Anton správca farnosti
1974 - - 1977 - - Laca, Jozef správca farnosti
1977 - - 1978 nov. 15. Šmondrk, Ábel správca farnosti