logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Mútné

Titul kostola:
sv. Márie Magd. (1875).
Iné mená:
1529 Mútne: okres Námestovo/Žilinský kraj (Oravská stolica)
1773, 1786, 1888–1913 Mutne, 1863 Muttne, 1808, 1873 – 1882, 1920–1978 Mutné, 1979– Mútne
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Beňadovo (570), k. sv. Jozefa Robotníka (1962), os. Dúlov (200).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1797 - - 1815 - - Klinovský, Jozef farár
1821 sp. - 1831 sp. - Verbovszky Joannes farár
1832 sp. - 1836 sp. - Komaray Georgius farár
1837 sp. - 1856 sp. - Pischel Emericus farár
1879 - - +1894 jan. 6. Žufka, Ján administrátor, farár
1894 - - 1894 po - Herbst, Ladislav administrátor
1931 - - 1932 - - Oravský, Daniel správca farnosti
1965 - - - - - Mikula, Pavol (1917-1992) správca farnosti