logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Mukačevo(Ukrajina)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Iné mená:
ukr. Мукачево, do 23. mája 2017 Мукачеве – Mukačeve; rusín. Мукачево; rus. Мукачево – Mukačevo; maď. Munkács; nem. Munkatsch; rum. Muncaeg;
Stručné dejiny:
Mukačevo je mesto na Ukrajine na Podkarpatskej Rusi. Od 13. storočia patrilo do mukačevského panstva. Bolo sídlom biskupov Mukačevskej eparchie (prvá písomná zmienka o biskupovi je z r. 1491). V roku 1780 bolo sídlo eparchie prenesené do Užhorodu, ale eparchia si podnes nechala titul mukačevská. V roku 1848 získalo Mukačevo titul magistrátneho mesta. V rokoch 1919 – 1938 patrilo mesto Česko-Slovensku. V roku 2008 malo mesto 93 700 obyvateľov.
Pramene:
Wikipédia

Zobrazenie citátov k farnosti

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - stefan(Mukačevo(Ukrajina),1332) kňaz