logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Motyčky

Zriadenie:
1754?
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia P. Márie
Iné mená:
Motyčky: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) po 1808 pričl. o. Jergaly.
1882 Moticsko, 1888–1902 Motyók, 1907–1913 Martalja, 1920– Motyčky
---------------------
Jergaly: 1808 Gergel
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Štubne (70), Jergaly (75).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
V stredoveku patrilo celé územie bb fare. Keď v 16.st. si založili na Šp. Doline jezuti stálu misiu, pripojili k nej všetky osady starohorskej doliny. Bola to veľmi ťažká úloha obslúžiť toľkých veriacich, ktorí boli roztratení po horských dolinách na 20 miestach. Donovaly boli vzdialené 20 km. Zvlášť, zimné obdobie bolo ťažké. Požiadal preto provinciál SJ, aby bol postavený kostol pre hornú časť misie. Vybrali preň miesto na Motyčkách, ktoré boli asi v strede územia. Cisárovnú Mária Terézia mala preto porozumenie a povolila novú misiu. 13 nov.1754 bola podpísaná fundačná listina. 8. dec. 1754 prišli prví misionári. Z počiatku boli dva, potom traja. Po zrušení rehole boli na území novej misie systemizované tri fary s Motyčky, Staré Hory a Donovaly.
Poznámka :
Teraz filiálka farnosti Staré Hory.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1755 - - 1765 - - Spengler Jozef misionár
1765 - - 1770 - - Šedý, Ján Krstiteľ, SJ misionár
1770 - - 1773 - - Névedi, Anton, SJ misionár
1773 - - 1774 - - Hessö, František Xaver, SJ misionár
1774 - - 1776 - - Stephani František misionár
1776 - - 1798 - - Stephani František farár
1798 - - 1805 - - Vároš, Ignác farár
1805 - - 1817 - - Villiger Štefan farár
1817 - - 1823 - - Žídek Gašpar farár
1823 - - 1833 - - Mazoch, Ján farár
1833 - - 1836 - - Konťoš, Ján (1769-1841) farár
1836 - - 1837 - - Lacko, Štefan farár
1837 - - 1837 - - Riššák, Ján farár
1837 - - 1861 - - Škoda, Ján (1798-1861) farár
1861 - - 1862 - - Kevický, Anton farár
1862 - - 1863 - - Peťko, Andrej (1823-1873) farár
1863 - - 1871 - - Vallaschek Ján farár
1872 - - 1880 - - Novosad, Juraj (1836-1904) farár
1881 - - 1881 - - Bočkerík, Alojz farár
1881 - - 1891 - - Kudlička Ján farár
1891 - - 1891 - - Csongrády, Štefan administrátor
1891 - - 1891 - - Augustín, Imrich administrátor
1891 - - 1892 - - Lábay, Ferdinand administrátor
1892 - - 1901 - - Herman, Pavol farár
1901 - - 1919 - - Bóry, Adolf farár
1919 - - 1948 - - Kallina, Ján farár
1948 - - 1964 - - Straka, Jozef (1914-1977) farár
1964 - - 1969 - - Administruje sa z Donovalov (pravdep.) excurrendo
1969 - - +1972 febr. 15. Huťka, Jozef správca farnosti
1972 - - 1992 - - Administruje sa z Donovalov. excurrendo