logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Mostová

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Sv. Kríža
Iné mená:
Mostová: okres Galanta/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773, 1808 Hidas-Kürth, 1786 Hidasch-Kürth, 1863–1920, 1938–1945 Hidaskürt, 1927–1938, 1945–1948 Mostová Kerť, Hidas-Kürt, 1948– Mostová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Čierny Brod (1.860), k. sv. Anny (1912), 2. Čierna Voda (1.300), k. P. M. Nep. Poč. (1924).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Pôvodne bola starobylá farnosť v obci Čierny Brod, r. 1775 bola preložená do Mostovej.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol (Mostová,1332) farár
1647 sp. - - - - Andráši, Peter farár
1665 apr. 17. - - - Nyitray, Ján farár
1674 nov. 27. 1675 máj 22. Ferenczffy, František farár
1675 máj 22. 1676 - - Krukich, Michal Ján farár
1676 máj 6. 1677 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
1677 - - 1678 - - Kürtössy, Štefan farár
1678 sept. 5. 1679 okt. - Mérei, Michal farár
1679 okt. 18. 1686 jún 16. Jezernický, František farár
1687 apr. 20. 1690 apr. - Rigó, Štefan farár
1690 apr. 5. 1690 - - Sebestény, Ján farár
1690 - - 1697 - - Üreghy, Ján František farár
1697 apr. 28. 1706 apr. 16. Radványi, František Peter farár
1706 apr. 19. 1710 júl 15. Leszkovszky, Andrej farár
1710 - - 1711 - - Cajbolt, Ján farár
1711 - - 1714 - - Vitál Antonius, Franciscus. farár
1714 dec. 14. 1719 okt. 14. Pesthy, Anton farár
1719 okt. 14. 1726 - - Farkaš, Anton z Trnavy farár
1726 sept. 18. 1731 júl 16. Jaklin, Štefan farár
1731 júl 21. 1739 - - Borsay, Ján farár
1739 máj 20. 1753 júl 13. Hulík, Ján farár
1753 júl 10. +1761 dec. 25. Maťašovský, Ignác farár
1762 mar. 16. +1773 máj 8. Szekszer, Juraj farár
1773 jún 25. +1789 okt. 1. Farkas, Peter (17. stor.) farár
1789 dec. 7. +1808 nov. 12. Német, Andrej farár
1809 jan. 5. +1839 aug. 14. Ujhelyi, Jozef farár
1839 dec. 8. +1846 feb. 4. Benedek, Ján farár
1846 jún - +1863 jún 26. Zsubrinszky Joannes. farár
1863 júl 18. 1863 okt. 6. Holéczy, Ignác administrátor
1863 aug. 12. 1909 - - Hübner, Ján farár
1909 - - +1915 - - Bernkopf, Karol farár 1912 dekan
1915 - - 1951 - - Galambos, Vojtech farár
1939 - - 1958 - - Kovács Ján farár
1951 - - +1997 dec. 11. Józan, Ľudovít správca farnosti r. 1968 dekan