logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Moštenica

Zriadenie:
1787
Titul kostola:
Kostol povýšenia Svätého kríža
Iné mená:
Moštenica: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1808 Mostyenicza, Mosstěnica, 1863–1882 Mostenic, 1888–1913 Mosód, 1920– Moštenica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Hiadeľ (955), kap. sv. Františka As. (1846).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť vznikla ako miestna kaplánska stanica r. 1787. Do vtedy patrila ku ľupčianskej farnosti. Dušpastiersku službu konal ľupčiansky kaplán, ktorý sem dochádzal. Po baníckom povstaní r. 1526 mu zvýšili plat o 12 zl. ročne. Podľa CV 1657 stál tu drevený kostolík Ducha Sv. CV 1688 už píše, že kostolík ľahol popolom. Potom otvorili provizórnu kaplnku v starom sklade.
Poznámka :
Teraz filiálka farnosti Slovenská Ľupča.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1788 - - Kellner, Henrik miestny kaplán zo zrušenej reh. paulínov
1788 - - 1790 - - Pausch František miestny kaplán
1790 - - 1798 - - Bartsch, Viktorín, OFM miestny kaplán zo zrušenej reh. paulínov
1798 - - 1811 - - Frečák, Martin farár
1811 - - 1830 - - Nichta, Jozef farár
1830 - - 1831 - - Zachej Samuel farár
1831 - - 1836 - - Riššák, Ján farár
1836 - - 1855 - - Lanič, Ján farár
1855 - - 1865 - - Brannich, Albert farár
1865 - - 1874 - - Peťko, Andrej (1823-1873) farár
1874 - - 1886 - - Čellár, Ján farár
1886 - - 1912 - - Slobodný Eugen farár
1912 - - 1914 - - Gregor, Ján farár
1914 - - 1916 - - Burka, Karol farár
1917 - - 1918 - - Baraník, Ján farár
1918 - - 1919 - - Gregor, Ján farár
1919 - - 1920 - - Šimuni Jozef farár
1920 - - 1941 - - Zubrický Andrej farár
1941 - - 1956 - - Szabó, František (1911-1997) správca farnosti
1956 - - 1963 - - Ondrík, Emil správca farnosti
1963 - - 1980 - - Mokroš, Imrich správca farnosti
1980 - - 1981 - - Sojka, Anton správca farnosti
1981 - - 1990 - - Očenáš, František (1922-2016) správca farnosti