logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Moravský Svätý Ján

Zriadenie:
1653
Titul kostola:
Farský kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
1509 Moravský Svätý Ján: okres Senica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica) 1976–1990 pričl. o. Sekule.
1773 Sanctus Joannes, Sz[ent]-Janos, S[ank]t-Johann, Swaty Jann, 1786 S[ent]-Jánosch, S[ankt]-Johann, 1808 Szent-János, Sankt-Johann, Swatý Ján, 1863–1907 Szentjános, 1913 Morvaszentjános, 1920–1960 Moravský Svätý Ján, 1960–1992 Moravský Ján, 1992– Moravský Svätý Ján
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Sekule, k. P. M. Národ. (1883), kap. P. M. Sedemb. (st.). - Trajlinky, Nový Majer.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1653 mar. 20. 1661 - - Raphael, Ján farár
1661 - - 1665 - - Urbánszky, Andrej farár
1665 apr. 19. 1681 - - Ondrejkovič, Valentín Ján Augustín farár
1681 nov. 3. 1691 - - Seniglovič, Juraj Ján farár
1691 apr. 26. 1700 - - Kovácsy, František farár
1700 apr. 27. 1710 - - Vincze Georgius. farár
1710 apr. 7. 1710 - - Papánek, Ján farár
1710 aug. 29. 1713 mar. 20. Miletič, Ján Jozef farár
1713 apr. 4. 1715 feb. 12. Konder, Juraj farár
1715 feb. 23. +1719 júl 30. Dobšovič, Ondrej Anton farár
1719 aug. 2. 1729 - - Zgurics Michal (1716) farár
1729 júl 16. +1746 dec. 10. Mikler, Michal Ignác farár
1746 dec. 16. +1749 apr. 30. Kačík, František farár
1749 máj 10. 1749 jún 7. Zrubecz Michael. farár
1749 jún 18. +1787 jan. 26. Matulay, Martin farár
1787 - - 1792 - - Hutkay, Štefan farár
1792 - - +1832 apr. 29. Held, Matej farár
1832 - - +1864 mar. 31. Zemann Josephus. farár
1864 apr. 11. 1887 - - Vlašek, Ján Nepomuk farár
1887 - - +1913 jún 20. Dobša, Michal farár
1913 - - 1914 - - Osztiti Ambróz administrátor
1915 - - 1950 - - Horáček, Jozef farár
1933 - - 1935 - - Mogyorossy, Ladislav administrátor
1935 - - - - - Mogyorossy, Ladislav farár
1950 - - 1952 - - Babulík, Vojtech, SDB farár
1953 - - 1959 - - Klčo, Michal správca farnosti
1959 - - 1962 - - Pernecký, Martin administrátor
1962 - - +1992 - - Stachovič, Ferdinand správca farnosti obvodný a okresný dekan
1992 - - - - - Haramia Peter, farár