logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Monok(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Monok je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Szerencsskom okrese.
Má rozlohu 4198 ha a žije tu 1700 obyvateľov (2007).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1796 sept. 7. 1805-1821 - - Csák, Štefan, de Uraj farár
1805 - - 1821 - - Kanyo, Jozef, OFMConv farár
1805 - - 1806 - - Szendrey, Jozef (1779-1840) dočasný administrátor
1820 - - 1821-1837 - - Jeszenszky, Andrej administrátor
1821 jún 25. - - - Fábry, Ignác farár
1835 apr. 9. 1840-1862 - - Vitéz, Vincent farár
1838 po - 1851 - - Lacsny, Vincent, de Falkušovce administrátor-farár
1850 - - hneď - - Keresztényi, Vojtech administrátor
1850 - - 1883 - - Szakszon, Jozef farár
1883 - - 1900 - - Bessenyey, Štefan administrátor 1893 farár
1900 - - 1903 - - Bessenyey, Štefan farár
1903 - - 1908 - - Bessenyey, Štefan farár
1908 - - 1943 - - Petsár, Július farár
1913 po - 1913 po - Urban, Štefan administrátor
1943 - - - - - Kallós, Ján farár