logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Moldava nad Bodvou

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
Ducha Sv. (1331)
Iné mená:
1505 Moldava nad Bodvou: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica) 1986 pričl. o. Budulov (po 1873 zlúč. o. Malý Budulov a Veľký Budulov); 1986–1990 pričl o. Mokrance.
1773, 1808 Sepsi, Moldau, Moldawa, 1786 Moldau, Sepschi, Schepschi, Moldawa, 1863–1913, 1938–1945 Szepsi, 1920 Moldava, 1927–1938, 1945–1948 Moldava nad Bodvou, Szepsi, 1948– Moldava nad Bodvou
Budulov: 1808 Kis-Bodolló et Nagy-Bodolló, 1877–1882 Kisbodolló és Nagybodolló, 1892–1902 Bodolló, 1863, 1888, 1907–1913, 1938–1945 Bodoló, 1920–1938, 1945–1948 Bodolov, 1948–1985 Budulov
Malý Budulov: 1773 Kis-Bodoló, 1786 Kisch-Bodollo, 1873 Kisbodolló
Veľký Budulov: 1773 Nagy-Bodollo, Welky Bodolo, 1786 Nagy-Bodollo, 1873 Nagybodolló
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Mokrance (1290), k. sv. Štefana (1906), 2. Budulov (540).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Mokrance) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Budulov) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Moldava nad Bodvou) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Mokrance) kňaz
1345 - - 1351 - - Ján(Moldava,1345) farár
1351 sp. - - - - Jakub(Moldava,1351) farár
1389 sp. - - - - Ladislav(Moldava,1389) farár
1391 sp. - - - - Mikuláš Ján(Moldava,1391) farár
1421 sp. - - - - Jakub(Moldava,1421) farár
1486 sp. - - - - Rákóczy Benedik farár
1507 sp. - - - - Balázs(Moldava,1554) farár
1554 sp. - - - - Benedik(Moldava,1554) farár
1566 sp. - - - - Štefan(Moldava,1566) farár
1691 - - 1695 - - Csete, Jozef farár
1695 - - 1703 - - Györky Peter farár
1703 - - 1705 - - Szerdahelyi Štefan farár
1706 - - 1712 - - Kayca, Mikuláš farár
1712 - - 1724 - - Neznámy kňaz farár
1724 - - 1739 - - Bartha Ján František farár
1740 - - 1752 - - Botka Pavol farár
1752 - - 1791 - - Bydeskuty, Ján farár
1791 - - 1803 - - Knapp, Jakub farár
1803 sept. 16. 1805 - - Šikur, František farár
1805 - - 1821 - - Csák, Štefan, de Uraj farár
1821 - - 1850 - - Füzesséry, Pavol, de Vrbnica a Trnovec farár
1850 jún 30. 1870 - - Gabányi, Tomáš farár
1870 - - 1889 - - Lacsny, Vincent, de Falkušovce farár
1889 - - 1897 - - Fodor, Alexander administrátor
1897 - - 1900 - - Fodor, Alexander farár
1900 - - 1912 - - Magócsy, Andrej farár
1912 - - 1930 - - Szokolszky, Bartolomej farár
1930 - - 1940 - - Fekete, Gejza Jozef správca farnosti
1941 - - 1945 - - Stumpf, Juraj farár
1945 - - 1947 - - Ottó, Alojz administrátor
1947 - - 1951 - - Kapušanský, Andrej správca farnosti
1951 - - 1990 - - Qualich, Ján správca farnosti
1990 - - 1998 - - Smolnický, Vojtech farár
1998 - - - - - Gábor, Bartolomej, JCDr farár