logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Mokroluh

Zriadenie:
zmienka 1456
Titul kostola:
sv. Uršuly (1772)
Iné mená:
1503 Mokroluh: okres Bardejov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Sarpataka, Sárpataka, Mokroluch, 1786 Schár-Pataka, Mokroluch, Blatnicza, 1808 Sárpatak, Blatnica, 1863–1882 Sárpataka, 1888–1902 Sárpatak, 1907–1913 Tapolysárpatak, 1920 Mokroluky, 1927– Mokroluh
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Tarnov (363), k. sv. Kataríny (1826), 2. Rokytov (284), k. Troch Kráľov (1835), 3. Kružl. Huta (238), k. P. M. Fat. Srdca (1949).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Fridricus(Mokroluh,1332) kňaz
1800 - - 1818 - - Špál, Ladislav, OFM administrátor
1818 - - 1820 - - Kalatay, Martin administrátor
1820 - - 1831 - - Pruzsinszky, Ján [Kravecz] farár
1831 - - 1843 - - Király, Jozef (1800-1843) farár
1843 - - 1862 - - Havrillay, Ján administrátor
1862 - - 1865 - - Kocsis, Andrej administrátor
1865 - - 1880 - - Petruska, Jozef administrátor
1881 - - 1893 - - Virág, Jozef administrátor-farár
1893 - - 1899 - - S[z]kiba, Vincent administrátor
1900 - - - - - Csermák, František [Čermák] [OFM] administrátor
1932 - - 1933 - - Renvers, Augustín správca farnosti
1933 jan. 1. 1.4.1940 - - Kopčák, Alexander farár
1940 po - - - - Mikloš, Jozef správca farnosti
1989 - - 2003 - - Bučko, Peter, JCDr farár
2003 - - - - - Makai, Marko farár