logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Mníšek nad Popradom

Titul kostola:
Pov. sv. Kríža (1789)
Iné mená:
1323 Heremitaris, 1364 Heremita, 1786 Remete, Einsiedl, Mnissek, 1863–1902 Mnisek, 1907–1913 Poprádremete, 1920– Mníšek nad Popradom.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Káče (293), 2. Medzibrodie (2), 3. Hraničné (300), k. P. M. Nep. Poč. drev. (1787), 4. Kremná (18), k. P. M. Ochr. (1787), 5. Sulín (28), k. sv. Michala A. (1879). 6. Pilhov (500).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Kostol postavený koncom 80. rokov 18. storočia. Chrám je zasvätený sviatku Povýšenia sv. Kríža. Je trojloďový pseudobazilikálny, postavený v pseudorománskom slohu s klasicistickými prvkami. Kostol bol počas veľkej povodne v roku 1813 zničený. Súčasný kostol bol obnovený v roku 1872.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1812 sp. - Veterany Stephanus farár
1821 sp. - 1824 sp. - Szmolen Martinus farár
1825 sp. - 1829 sp. - Kresztianko Josephus farár
1830 sp. - 1833 sp. - Kohuth Josephus farár
1834 sp. - 1837 sp. - Hents Stephanus farár
1838 sp. - - - - Hents Stephanus farár
1839 sp. - - - - Gronka Paulus farár
1841 sp. - 1843 sp. - Vitkay, Jakub farár
1856 sp. - - - - Kostka, Ján farár
1924 - - 1927 - - Borušák, Jozef administrátor
1962 - - 1978 - - Piovarči, Ľudovít správca farnosti
1978 - - 1979 - - Kráľ Mikuláš správca farnosti
1986 sept. 01 - - - Jozef Barilla farský_administrátor