logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Mníšek nad Hnilcom

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Mníšek nad Hnilcom: okres Gelnica/Košický kraj (Spišská stolica)
1773 Remethe, Einsidl, Meissek [!], 1786 Einsiedl, Remete, 1808 Remete, Einsiedel, Mníssek, 1863 Remete, 1873–1913 Szepesremete, 1920 Mníšek, 1927–1948 Mníšek nad Hnilcom, Einsiedel an der Gölnitz, 1948– Mníšek nad Hnilcom
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Helcmanovce k. sv. Michala A. (1898), kap. P. M. Lurd. (1950).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1700 sp. - - - - Klar, Matej farár
1739 pred - +1739 aug. 19. Kajner farár
1763 sp. - - - - Svabenszky, Ján farár
1795 - - 1837 - - Majlink Antonius farár
1837 - - 1840 - - Nikolássy Emericus administrátor
1840 - - 1874 - - Kuszpan Joannes farár
1874 - - 1890 - - Stromp Stephanus farár
1890 - - 1894 - - Vasskó, Martin farár
1894 - - 1899 - - Dôrner Ioannes administrátor
1899 - - 1910 - - Sass Franciscus farár
1910 - - 1930 ? - Koritko Joannes farár
1930 ? - 1937 - - Puskás Robertus farár
1937 - - 1940 - - Kocsis, Ján (1893) farár
1940 - - 1942 - - Macko-Družbacký, Ján farár
1942 - - 1964 - - Neznámy kňaz
1964 - - 1978 po - Hlavatý, Vavrinec Ján, OFMConv správca farnosti