logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Michalok

Zriadenie:
28.10.1920
Titul kostola:
Nepoškvrnené Počatie P. Márie (1882)
Iné mená:
1466 Michalok: okres Vranov nad Topľou/Prešovský kraj (Zemplínska stolica)
1808 Mihálko, Michalkow, 1863–1902 Mihalkó, 1907–1913 Felsőmihályi, 1920– Michalok
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Merník.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(Merník,1332) kňaz
1920 - - 1927 - - Deák, Imrich administrátor
1927 - - 1929 - - Harčar, Gabriel excurrendo zo Skrábskeho
1929 - - 1933 - - Lipták, Štefan administrátor
1933 - - 1938 - - Neznámy kňaz
1938 - - 1950 - - Okossy, Štefan administrátor
1952 - - 1955 - - Tokár, Jozef správca farnosti
1955 - - 1964 - - Buršák, Andrej administrátor
1964 - - 1966 - - Neznámy kňaz administrátor
1966 - - 1987 - - Macák, Juraj správca farnosti