logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Mezőzombor(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Mezőzombor je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Szerencsskom okrese.
Má rozlohu 3878 ha a žije tu 2509 obyvateľov (2007).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1808 - - 1812 - - Bé[j]czy, Štefan farár
1812 - - 1823 - - Velbavszky, Štefan administrátor
1826 jan. 1. - - - Ruzsicska, Michal administrátor-farár
1854 - - 1873 - - Blaskó, Anton administrátor-farár
1873 - - 1881 - - Záborszky, Pavol administrátor
1881 - - - - - Sándor, Ján administrátor
1924 - - 1925 - - Novák, Ján (1890-1938) administrátor
1926 - - 1934 - - Hariovszky, Ján administrátor
1934 po - 1941 - - Pásztor, Karol administrátor
2006 - - - - - Dudo, František farár