logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Markušovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala Archanjela
Iné mená:
Markušovce: okres Spišská Nová Ves/Košický kraj (Spišská stolica) po 1877 pričl. o. Štefanovce.
1773 Markusfalva, Marcksdorf, Markussowcze, 1786 Markuschfalwa, Markussowce, Marksdorf, 1808 Markusfalva, Marksdorf, Markussowce, 1863–1877 Markusfalu, 1882–1888 Markusfalu és Csepánfalu, 1892–1902 Márkuscsepánfalu, 1907–1913 Márkusfalva, 1920– Markušovce
------------------
Štefanovce: 1773 Csepanfalva, Stefensdorff, Stefanowcze, 1786 Cschepanfalwa, Stephansdorf, Sstepanowce, 1808 Csepánfalva, Tschepansdorf, Cžepánowce, 1863 Csepánfalu, 1873–1877 Csépánfalu
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Teplička nad Horn. (1109), k. P. M. Narod. (1345), 2. Lieskovany (284), k. P. M. Naneb. (1922).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Joannes farár
1696 - - 1700 sp. - Körtvélyesi, Juraj farár
1742 po - +1775 aug. 14. Kordányi, Peter farár
1775 - - - - - Nižňanský, Melchior Ignác farár
1811 sp. - 1843 sp. - Mathejszky Joannes farár
1856 sp. - - - - Ballek Josephus farár
1885 - - 1917 - - Kern, Július farár
1917 - - 1923 - - Pajdušák, Matúš farár
1917 - - 1917 - - Borušák, Jozef kaplán, administrátor
1923 - - 1932 - - Puhalla, Eugen administrátor, farár
1932 - - 1939 - - Kolčár, Ján administrátor
1939 - - 1940 - - Slodička, Ján administrátor
1940 febr. 6. 1981 - - Skrak, Ján farár
1981 - - 1993 - - Vitkovský Michal farár
1993 - - 1997 - - Hvizdoš Milan farár