logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Marcelová

Zriadenie:
1754
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Marcelová: okres Komárno/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica) 1926 vyčl. o. Šrobárová; 1942 zlúč. o. Krátke Kesy a Marcelová do o. Marcelove Kesy; 1956 vyčl. o. Patince.
1942–1945 Marcelkeszi, 1945–1948 Marcelove Kesy, Marcel-Keszi, 1948– Marcelová
------------------
Krátke Kesy: 1773, 1786, 1863–1920, 1938–1942 Kurtakeszi, 1808 Kurta-Keszi, 1927–1938 Krátke Kesy, Kurta-Keszi
Marcelová: 1773 Marcziháza, 1786 Marczihása, 1808 Marczalháza, Marcziháza, 1863 Marcalháza, 1873–1882 Marcelház, 1888–1920, 1938–1942 Marcelháza, 1927–1938 Marcelová, Marcelháza
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Šrobárová (618), k. P. M. Sedemb. (1934), 2. Virt (550), kap. Najsv. Trojice (st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1676 máj 15. - - - Zemlényi Michael licentiatus farár
1711 aug. 11. 1715 - - Czifferi, Ján Štefan farár
1715 máj 6. - - - Bagothay, Ján farár
1755 Febf. 27. 1789 apr. 30. Lehoczky Josephus farár
1789 júl 22 +1804 sept. 6. Kraščenič, Matej Ignác farár
1804 nov. 2. 1807 aug. 23. Viturka Georgius. farár
1807 sept. 29. 1826 feb. 21. Baťán, Ľudovít farár
1826 Marc. 4. +1831 aug. 17. Németh, Anton farár
1831 sept. 2. 1878 - - Schnausz, Juraj farár
1878 júl 8. 1893 - - Nagy Michal (1845-1894) administrátor
1893 - - 1917 - - Kardhordó, Štefan farár
1917 - - 1945 - - Nagy Peter farár
1945 - - +1979 - - Szekanek, Štefan správca farnosti
1979 - - 1993 po - Naszvadi Alexander, správca farnosti