logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Malé Kršteňany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
1389 Malé Kršteňany: okres Partizánske/Trenčiansky kraj (Tekovská stolica)
1773 Kis-Krstyene, Klein-Kresten, Male Krstenany, 1786 Kisch-Krstyene, Malé Krstyenani, Klein-Kresten, 1808 Kis-Krsztenye, Malé Krsteňany, 1863 Kiskrstyenye, 1873–1888 Kiskrstyene, 1892–1913 Kiskeresnye, 1920– Malé Kršteňany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Velké Kršteňany (690), kap. sv. Kataríny (1906).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján (Malé Kršteňany, 1332) farár
1561 sp. - - - - Gregor (Malé Kršteňany, 1561) farár
1561 sp. - - - - Juraj (Malé Kršteňany, 1561) farár
1630 sp. - - - - Majda, Martin (1630) farár
1638 - - 1640 - - Jačko, Ján farár
1640 - - 1647 - - Matej z Cetína farár
1647 sp. - - - - Smutko, Michal (Radošovce, 1630) farár
1647 po - 1657 - - Valkovics Michael. farár
1657 - - 1667 - - Bartáni, Mikuláš farár
1667 júl 14. 1673 júl 11. Čelko, Matej farár
1673 nov. 10. 1674 - - Bačáni, Andrej farár
1674 - - 1674 - - Čiba, Ján farár
1674 jún 2. 1677 - - Hanula, Juraj farár
1677 apr. - 1679 - - Pudmericzky, Pavol farár
1679 apr. 17. 1704 - - Képessy, Michal farár
1704 nov. 28. 1727 júl 5. Ribényi, Adam Jozef farár
1727 júl 9. +1754 jún 16. Šimonovič, Ján Imrich farár
1754 jún 22. 1759 - - Piaček, Imrich excurrendo (excurrendo Šimonovany)
1759 júl 7. 1767 aug. 21. Dubina, Štefan Jozef farár
1767 sept. 7. 1771 jún 24. Škrabák, Juraj farár
1772 mar. 10. 1779 - - Solčánsky, Tomáš farár
1779 - - 1800 - - Administrovali šimonovianski farári excurrendo
1800 - - +1827 august 7. Knapovský, František farár
1827 - - 1828 - - Mesík, Andrej administrátor
1828 - - 1849 - - Gallas, Ignác farár
1849 - - 1849 - - Riššák, Ján excurrendo zo Šimonovian
1849 - - 1851 - - Lulják, Karol administrátor
1851 - - 1877 - - Vittko Ignác farár
1877 - - 1877 - - Schifferdecker, František administrátor
1877 - - 1902 - - Krúpa, Pavel farár
1902 - - 1902 - - Živný Ján administrátor
1929 - - 1934 - - Berényi, Lukáš správca farnosti
1934 - - 1935 - - Kuchárik, Ján (1883-1955) excurrendo z Hornej Vsi
1935 febr. 1. 1942 dec. 1. Straka, Jozef (1903-1971) administrátor
1942 - - 1942 - - Hurtík, Jozef farár
1942 - - 1977 - - Hukel, Michal správca farnosti
1977 - - 1978 okt. 15. Grešša, Stanislav správca farnosti
1978 - - 1990 - - Kubiš, Ambróz správca farnosti
1990 - - 1999 - - Blaško, Juraj farár
1999 - - 1999 - - Hudec, Rudolf excurrendo zo Šimonovian
1999 - - 2000 - - Majda, Peter excurrendo z Partizánske-Šípok
2000 júl - 2009 - - Bielak, Štefan administrátor, farár
2009 - - 2018 - - Salík, Ján administrátor