logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Malacky

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Malacky: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1951 vyčl. voj. obvod. Záhorie.
1773 Malaczka, Malatzka, 1786, 1808 Malaczka, 1863–1913 Malacka, 1920– Malacky
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Kostolište (700), k. sv. Martina (1503).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 sp. - - - - Janečka, Ján farár
1631 a 1634 - sp. - Szucsán Martinus. farár
1638 júl 8. - - - Alexandri, Pavol farár
1647 sp. - - - - Mladossik, Martin farár
1668 aug. 25. 1679 - - Bellošič, Lukáš farár
1680 - - 1691 - - Haszprunkay, Andrej Ignác farár
1693 feb. 6. 1703 - - Hajdinovič, Pavol farár
1703 - - +1714 - - Bellošič, Ján farár
1714 okt. 23. 1719 - - Nyakasházy, Ján Imrich farár
1719 máj 25. 1722 - - Havran, Pavol Peter farár
1722 máj 8. +1755 máj 11. Valovics Mathias, Franciscus. farár
1755 jún 18. +1770 nov. 15. Brankovič, Pavol farár
1770 dec. 18. +1772 jún 17. Gabšovič, Imrich farár
1772 júl 24. +1772 okt. 14. Krebsz, Juraj farár
1772 dec. - 1796 - - Mráz, Ján, kanonik farár
1796 - - 1808 - - Procháska, Ján farár
1808 - - +1826 okt. 19. Zsibray Michael. farár
1826 nov. 1. +1857 nov. 30. Ostrovský, Imrich farár
1857 - - +1879 jan. 4. Nusszer, Anton farár
1879 - - +1892 nov. 13 Čulen, Štefan farár
1893 - - +1925 dec. 29. Kováč, Jozef (Malacky, 1858) farár
1925 - - 1932 - - Spravujú františkáni farár
1932 - - 1951 - - Bednár, Osvald Viktor, OFM správca farnosti
1952 - - 1957 - - Tomančík, Július Ladislav, OFM správca farnosti
1957 - - +1967 - - Belica Ignác správca farnosti
1968 - - 1968 - - Dorušák, Ladislav správca farnosti
1968 - - 1981 - - Polák, Ladislav Augustín, OFM správca farnosti
1981 - - 1983 - - Gubala, Alojz správca farnosti
1984 - - 1989 - - Žilinek, Anton správca farnosti
1989 - - 1991 - - Drška, Augustín správca farnosti
1991 - - 2007 júl 1. Pokopec, Michal správca farnosti Od 23. septembra 1996 školský dekan Bratislava-vidiek C,