logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Majcichov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Majcichov: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Majtény, Mayczikow, 1786 Majthény, Ma[j]czikow, 1808 Majtény, Majthény, Majcykow, 1863–1913 Majtény, 1920 Majcichov, Matejchov, 1927– Majcichov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Hoste (600)k. P. M. Narod.(1760).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol (Majcichov, 1332) farár
1561 a 1562 - sp. - Filip (Majcichov, 1561) farár
1615 sp. - - - - Saághy, Štefan farár
1616 sp. - - - - Rajtocan, Juraj farár
1625 sp. - - - - Fabricius, Andrej farár
1632 - - 1634 - - Prileszky Michael farár
1673 - - +1673 - - Babocsay, Pavol farár
1679 dec. 14. 1680 - - Gazek, Michal farár
1680 dec. 27. 1681 dec. - Grmani, Ján farár
1688 apr. 24. 1702 - - Vinczy Georgius farár
1702 - - 1710 - - Bakoš, Mikuláš Ignác farár
1710 apr. 2. 1711 - - Magassy, Imrich Jozef farár
1711 jan. 10. 1714 - - Belzár, Ján Jakub farár
1714 feb. 19. 1718 - - Nemečkay, Štefan Ladislav farár
1718 mar. 23. +1719 dec. 31. Pamhakl, Juraj farár
1720 feb. 7. 1720 - - Bezúr, Matej farár
1720 feb. 19. 1721 - - Spitzka, Vojtech Bernard farár
1721 nov. 29. 1729 - - Gratia, Ján Jozef farár
1729 Nav. 14. 1732 sept. 11. Zgurics Michael. farár
1732 aug. 22. 1734 mar. 10. Šóky, Ján Anton farár
1734 máj 9. +1764 dec. 9. Novosad, Ján farár
1764 dec. 10. 1765 mar. 10. Piskó Thaddaeus, Admin. Ord. S. Franc farár
1765 mar. 6. +1782 sept. 18. Matulányi, Ladislav farár
1782 - - 1791 - - Horváth-Kissevich, Jozef farár
1792 - - +1831 aug. 7. Bráza, Jozef farár
1831 - - 1836 - - Alkus, Ignác farár
1836 máj 1. 1857 - - Urbánek, František farár
1857 - - 1862 nov. 2. Török de Telekes Ignatius. farár
1862 nov. 2. +1870 dec. 7. Palárik, Ján farár
1870 feb. 15. 1907 - - Friedrich, Jozef farár
1907 - - 1907 - - Brázda, Anton administrátor
1907 - - 1944 - - Hurban, Konštantín farár
1944 - - 1944 - - Markech, Anton administrátor
1944 - - 1945 - - Izakovič, Alexej správca farnosti diec. riad. SKM
1945 - - 1952 - - Volek, František správca farnosti
1952 - - 1956 - - Sedlák, Jarolím správca farnosti
1956 - - 1971 - - Grman, Anton správca farnosti
1971 - - 1976 - - Mokrý, Ján správca farnosti
1976 - - 1991 - - Pokopec, Michal správca farnosti
1991 - - - - - ONDREJKA Marián farár