logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lužianky

Zriadenie:
1948
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie (1938)
Iné mená:
1351 Lužianky: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) po 1895 zlúč. o. Kajsa a Šarlužky do o. Šarlužky-Kajsa; 1976–1993 pričl. k o. Nitra.
1898–1913 Sarlókajsza, 1920–1948 Šarlužky-Kajsa, 1948–1975, 1993– Lužianky
Šarlužky: 1773 Sarluska, 1786 Scharluschka, 1808 Sarluska, Ssarluhy, Ssarlússka, 1863–1895 Sarluska
Kajsa: 1773 Kajsza, Kaisza, 1786, 1808, 1873–1895 Kajsza, 1863 Kaisza
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Zriadená po r.1948 odčlenením z farnosti Zbehy.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1969 - - 1979 - - Malý, Vincent správca farnosti 1976 asesor, 1979 monsignor