logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ludrová

Titul kostola:
Všechsvätých (1828).
Iné mená:
1333 Ludrová: okres Ružomberok/Žilinský kraj (Liptovská stolica) 1953 zlúč. o. Sedliacka Ludrová (po 1882–1953 pričl. k o. Ružomberok) a Zemianska Ludrová do o. Ludrová.
1953– Ludrová
Sedliacka Ludrová: 1873–1882 Villaludrova, Parasztludrova
Zemianska Ludrová: 1773 Rudlova, Rudlowa, 1786 Rudlowa, Ludrowa, 1808 Nemes-Ludrová, Nemes-Rudlová, Zemanská Ludrowá, Zemanská Rudlowá, 1863–1913 Nemesludrova, 1920 Zemanská Ludrová, 1927–1953 Zemianska Ludrová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Lipt. Štiavnica (880), k. Všechsvätých (13.st.), kap Všechsvätých, kašt. (17. st.), kap. B. S. J. (1890), 2. Lipt. Štiavnička (670), kap. sv. Jána Nep. (1906).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Bartolomej(1332,Všechsvätých) kňaz
1332 - - 1337 - - Bartolomej(Ludrova,1332) farár
1560 - - - - - Fábry, Ján farár
1788 - - 1802 - - Kossovits, Jozef farár
1802 - - 1805 - - Gull, Valerián farár
1807 - - - - - Dolyák, Ján administrátor
1807 - - - - - Severinus, OFM administrátor
1807 - - 1821 - - Szlamkay, František farár
1821 - - 1822 - - Roxer, Anton farár
1822 - - 1844 - - Tarbay, Martin farár
1844 - - 1860 - - Stárek, Martin farár
1860 - - 1861 - - Novák, Kajetán, OFM farár
1861 - - 1884 - - Kiszel, Ján farár
1884 - - - - - Wiecha, Peter administrátor
1884 - - 1906 - - Kekát, Augustín farár
1906 - - 1908 - - Hanzély, František farár
1908 - - 1935 - - Kodrik, Jozef farár
1935 - - 1950 - - Šimičák, Alojz farár
1950 - - 1953 - - Chrašč, František správca farnosti
1953 apr. - 1953 dec. 31. Fitt, Mikuláš administrátor
1954 - - 1988 dec. 31. Špes, Maximilián správca farnosti
1989 jan. 1. 2007 jún 30. Jozef Barilla farský_administrátor