logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lúčnica nad Žitavou

Zriadenie:
1809
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Nepomuckého
Iné mená:
Lúčnica nad Žitavou: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1960 zlúč. o. Martinová a Vajka nad Žitavou do o. Lúčnica nad Žitavou.
1960– Lúčnica nad Žitavou
-------------------------
Martinová: 1773 Martonfalva, Mártonfalva, 1786 Martonfalwa, 1808, 1863–1882, 1902–1907 Mártonfalva, 1888–1898, 1920 Mártonfalu, 1900 Martonfalu, 1913, 1938–1945 Zsitvamártonfalva, 1927–1938, 1945–1948 Martinová, Mártonfalva, 1948–1960 Martinová
Vajka nad Žitavou: 1773 Vaisz, 1786 Wajk, 1808, 1863–1913, 1938–1945 Vajk, 1920 Vajka, 1927–1938, 1945–1960 Vajka nad Žitavou
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - - - - Sardik, Fabián Šebastián farár
1789 - - 1793 - - Virták Dominicus. farár
1793 - - 1794 - - Madunický, Juraj farár
1794 nov. 25. 1802 - - Szárnyay Petrus, Admin farár
1805 - - 1805 - - Vranovics Georgius. farár
1810 jan. 9. 1832 - - Simonyi, Pavol farár
1832 - - 1886 nov. 12. Družbovič, Ján farár
1887 - - - - - Liss, Ignác farár
1945 - - 1945 po - Ovšenka Ján správca farnosti
1946 - - - - - Váradi Jozef administrátor
1978 - - - - - Kamody, Emil správca farnosti
1990 - - 1993 - - Lintner, Ľudovít farár