logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lúčky

Titul kostola:
Pov. sv. Kríža (1820)
Iné mená:
1327 Lúčky: okres Ružomberok/Žilinský kraj (Liptovská stolica) po 1913–1960 pričl. o. Madočany (1960 pričl. k o. Liptovská Teplá).
1773 Lucsky, Lučky, 1786 Lucschky, 1808 Lúcski, Lúcska, Lúčky, 1863–1913 Lucski, 1920– Lúčky
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Kalameny (498), kap. sv. Petra a Pavla, ap.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1812 sp. - Pinderich Adamus excurrendo z Teplej
1821 sp. - - - - Feja, František farár
1832 sp. - 1841 sp. - Murcsák Stephanus farár
1843 sp. - - - - Bertány Josephus farár
1856 sp. - - - - Schvarcz Joannes farár
1905 - - - - - Sommer, Bernard administrátor
1944 - - 1958 - - Sula, Andrej správca farnosti
1958 - - - - - Brtko, Kornel správca farnosti