logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lúčky (pri Kremnici)

Zriadenie:
1810
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša biskupa
Iné mená:
1980–1992 pričl. k o. Kremnica
1808 Honeshey, Lucska, Lúčka, 1888 Honeshay, 1892–1913 Jánosrét, 1920 Lúčky, 1927–1948 Lúčky, Honneshay, 1948–1980, 1992– Lúčky
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Dávno patrili ku Krem. Baniam, potom ku Kunešovskej farnosti. Keď mesto dostalo dedinu do svojej držby a nemienilo sa jej vzdať, začas bola obsluhovaná cirkvou z mesta. Potom magistrát zriadil v nej farnosť. Stalo sa tak v druhej polovici 16 st. Farnosť nebola natrvalo obsadená a vtedy ju obsluhovali kremn. kapláni. R. 1673 ju začali spravovať kremnickí pátri františkáni. R. 1787 zriadili tu miestnu kaplánsku stanicu a r. 1810 systemizovali farnosť.
Teraz je filiálkou Kremnice.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1794 - - Gajer, Justín miestny kaplán
1794 - - 1810 - - Singer Žigmund OFM miestny kaplán
1810 - - 1811 - - Vagner Ján farár
1811 - - 1812 - - Lux, Ján farár
1812 - - 1816 - - Mogyory, Jozef farár
1816 - - 1817 - - Haverla, Ján farár
1817 - - 1830 - - Grossmann, Augustín farár
1830 - - 1833 - - Černák, Ján (1794-1848) farár
1833 - - 1873 - - Vallovits František farár
1873 - - 1877 - - Hrabovec, Alojz farár
1877 - - 1887 - - Roman, Silvester farár
1887 - - 1889 - - Schultheis, František farár
1889 - - 1901 - - Brešťánsky, Jozef farár
1901 - - 1908 - - Janeček, Karol farár
1908 - - 1911 - - Gríger, Mikuláš farár
1911 - - 1917 - - Dvihally Vojtech farár
1918 - - 1924 - - Várnai Vojtech farár
1924 - - 1947 - - Steinhübl, Ambróz (1887-1973) farár
1947 - - 1960 - - Naništa, Vendelín správca farnosti
1960 ? - 2000 ? - Administruje sa z Kremnice. excurrendo 1. 6. 2000 farnosť zrušená