logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lučivná

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Martina
Iné mená:
Lučivná: okres Poprad/Prešovský kraj (Spišská stolica) 1946 vyčl. o. Svit.
1773 Lucsivna, Lautspurg, Lucziwna, 1786 Lautschburg, Lucschiwna, 1808 Lucsivna, Lautschburg, Leutschburg, Lučiwna, 1863–1913 Lucsivna, 1920– Lučivná
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1697 - - - - - Tuzinszky Michael. farár
1754 po - +1763 mar. 16. Škrovánek, Martin farár
1763 - - - - - Poturnay, Adam farár
1798 - - 1798 po - Kováts, Ján st farár
1811 sp. - 1812 sp. - BARVULSZKÝ, Ján farár
1821 sp. - 1824 sp. - Hamornik Joannes farár
1825 sp. - 1856 sp. - Nemessany Mathias farár
1976 - - - - - Majzel, Pavol správca farnosti