logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ľubietová

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Márie Magdalény
Iné mená:
Ľubietová: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773 Libet-Bánya, Libeth-Bánya, Liebethen, Lubjetowa, 1786 Libethen, Libetha, Libeth-Bánya, Lubjetowa, 1808 Libethbánya, Libethen, Lubjetowá, 1863–1913 Libetbánya, 1920– Ľubietová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Strelníky (3), 2. Povrazník (2).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Keď Ľudovít I. povýšil Ľubietovú na mestečko, už tu musela byť farnosť. Kanonická vizitácia kladie jej začiatok do 13. st. Pazmáňov katalóg ju pozná pod menom Lybetha. Bola exemptná. R. 1484 ju znivočili husiti. Skoro sa tu ujalo luteránske hnutie. Po potlačení baníckej vzbury uväznili ako podnecovateľov farára Filipa Nicolaiho a rektora Gregoriho.
R. 1674 bol kostol vrátený katolíkom a dosadený kat. farár. Mešťania neboli s tým spokojní, preto r. 1678 sťali farára Ptachelia a 1683 Benkoviča.
Poznámka :
Teraz filiálka farnosti Medzibrod

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1557 pred - +1557 - - Ján (Ľubietová, 1557) farár
1538 - - - - - Vavrinec (Ľubietová, 1538) farár
1674 dec. 3. 1674 - - Novák, Juraj František farár
1675 mar. 31. +1677 - - Cseklészi, Ján Juraj farár
1677 - - +1678 aug. 10. Ptachelius, Vavrinec Peter farár
1681 - - +1683 - - Benkovič, Ján z Ľubietovej farár
1683 - - 1691 - - Spravovali farári z Poník excurrendo
1691 mar. 27. 1692 - - Drényi, Andrej farár
1692 apr. 22. 1693 máj 16. Benkovič, Juraj farár
1693 máj 16. 1694 - - Takáč, Ján farár
1694 apr. 24. 1696 - - Konáry, Andrej farár
1696 aug. 17. 1703 apr. 18. Sinkay, Andrej farár
1703 máj 22. 1705 dec. 23. Lehotkay, Franciscus excurrendo z Poník
1705 - - 1709 - - spravovali protestanti
1709 dec. 6. 1720 júl 19. Hanusek, Pavol excurrendo z Poník
1721 - - 1727 - - Tomša, Pavol excurrendo z Poník
1727 nov. 21. 1732 - - Švarda, Ján excurrendo z Poník
1732 - - 1734 - - Majténi, Ladislav (1703-1779) excurrendo z Poník
1734 - - 1737 - - Nedecký Adam Michal excurrendo z Poník
1737 - - 1740 - - Hurta, Matej farár
1740 mar. 12. 1741 mar. 29. Cipciar, Jakub Žigmund farár
1741 jún 9. 1743 - - Palumbini, Matej Tobiáš farár
1743 aug. 26. +1744 jún 18. Motus, Štefan farár
1744 sept. 25. +1755 nov. 3. Plavec, Mikuláš farár
1756 jan. 5. 1757 nov. 21. Benčat, Matej farár
1758 mar. 5. 1762 - - Kedelyi Stephanus farár
1762 júl 7. 1766 - - Svetnický, Jakub farár
1766 mar. 9. 1783 - - Kollárovič, Štefan farár
1783 - - 1784 - - Honorius Veselský administrátor
1784 - - 1787 - - Kronner, Jakub farár
1787 - - 1807 - - Bauer, Juraj farár
1807 - - 1815 - - Kmeth, Jozef farár
1815 - - 1823 - - Meszáros, Štefan (Zvolen, -1823) farár
1823 - - 1834 - - Toman Juraj farár
1834 - - 1835 - - Hlinický, Michal farár
1835 - - 1835 - - Čillík, František administrátor
1835 - - 1865 - - Majer, Ondrej farár
1865 - - 1902 - - Markus, Jozef farár
1902 - - 1913 - - Longauer, Ján farár
1913 - - 1915 - - Horáček, František administrátor
1915 - - 1934 - - Kekát, Jozef farár
1934 - - 1937 - - Šimičák Jozef farár
1938 - - 1945 - - Strelka, Ladislav správca farnosti
1945 - - 1946 - - Róm, Róbert správca farnosti
1946 - - 1947 - - Záň, Jozef farár
1947 - - 1957 - - Kollár, Konštantín farár
1957 - - 1958 - - Klaiban, Rastislav správca farnosti
1958 - - 1990 - - spravované z vedľajších farností excurrendo