logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lozorno

Zriadenie:
1729
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny, panny a mučenice
Iné mená:
Lozorno: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1951 vyčl. v. o. Záhorie.
1773 Lozorno, Losorn, Lozorna, 1786, 1808, 1863 Lozorno, 1873–1913 Lozornó, 1920– Lozorno
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1729 okt. 21. +1769 feb. 4. Clibanides, Pavol farár
1769 feb. 15. +1786 mar. 28. Paulovics, Michal farár
1786 máj 16. +1831 okt. 3. Neuber, Ján farár
1831 nov. 2. 1874 feb. 5. Pauly, Štefan farár
1874 mar. 16. 1881 sept. 4. Kováč, Mikuláš farár
1881 nov. 8. 1896 - - Szinghoffer Michael farár
1896 - - 1915 - - Kopčányi, Ladislav farár
1915 - - 1927 - - Hajós, Rudolf farár
1927 - - 1952 - - Oravec, Michal farár
1953 - - 1959 - - Štefánik Leopold správca farnosti
1960 - - 1989 - - Pluhár, Karol, SDB správca farnosti dekan dištriktu
1989 - - 2002 - - Flajžík Pavol administrátor