logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lovčica - Trubín

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Márie Magdalény
Iné mená:
Trubín: 1773, 1786, 1863–1888 Trubin, 1808 Trubin, Trubein, Trubín, 1892–1913 Garamkürtos, 1920–1971 Trubín
R. 1971 zlúč. o. Lovčica a Trubín.
Lovčica: 1773 Kis-Lovcsa, Klein-Lotza, Mala Lowcza, 1786 Kisch-Lowcscha, 1808 Kis-Lócsa, Malá Lowča, 1863 Kislovcsa, 1873–1913 Kislócsa, 1920–1971 Lovčica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Prestavlky (562), k. Najsv. Trojice (1896).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť Trubín je starobylá. Podľa farára Gerharda z Parmy jestvovala už v 13. st. V páp. decimačných protokoloch síce nebola ešte zistená, ale v Pazmáňovom registre sa nachodí. Novotárstvo v reformačnej dobe sa tu slabo ujalo, vďaka feud. cirkevnej vrchnosti. Za Tököliho éry sa sem nedostali evanjelickí farári. Za Rákoczyho tiež ostal kostol katolícky.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1253 - - 1261 - - Gerhard z Parmy farár
1261 - - - - - Vanczay Orbáz farár
1559 sp. - - - - Kroboth, Ján farár
1560 sp. - - - - Kostoláni, Ján (Trubín, 1560) farár
1572 pred - +1572 - - Bobalius. farár
1630 sp. - - - - Antonides, Michal farár
1630 - - - - - Jankovič, Martin farár
1638 sp. - 1638 - - Nováky, Juraj farár
1638 sp. 1657. - sp. - Zwolenszky Nicolaus. farár
1646 - - - - - Vieszky Jacobus. farár
1658 - - - - - Jelenovič, Michal farár
1674 sp. - - - - Koszornay, Andrej farár
1675 apr. 19. - - - Koloni, Michal farár
1698 jan. 28. 1706 - - Liškovič, Martin farár
1706 apr. 30. 1707 - - Paulini, Andrej farár
1707 Febrĺ. 9. 1710 - - Kremnicskay, Michal farár
1710 - - 1734 - - Kontil, Mikuláš farár
1734 aug. 22. +1747 mar. 11. Karkuš, Ján Jozef farár
1747 mar. 24. +1760 jan. 1. Szuray, Martin farár
1760 jún 30. 1791 - - Hepner, Ján (1731-1791) farár
1792 - - 1829 - - Hagen, Andrej farár
1829 - - 1831 - - Bendík, Ján administrátor
1831 - - 1833 - - Divisch, Mikuláš administrátor
1833 - - 1847 - - Rayss Ján farár
1847 - - 1852 - - Simonyi, Ján farár
1852 - - 1858 - - Divald, Montán farár
1858 - - 1859 - - Beluš, Anton administrátor
1859 - - 1903 - - Szepessy, Jozef farár
1903 - - 1904 - - Matyasovics, Ján farár
1904 - - 1914 - - Maršalko, Alojz farár
1914 - - 1919 - - Pánik, Jozef farár
1919 - - 1934 - - Šiško Július farár
1934 - - 1937 - - Bašovský, Gašpar farár
1937 - - 1964 - - Skladan, Ján správca farnosti
1964 - - 1971 - - Piecka, Štefan správca farnosti 1967 člen Liturg. komisie
1971 - - 1980 - - Marek, Miroslav správca farnosti 1975 asesor, def. vinculi
1980 - - 1984 - - Hanák Jozef správca farnosti
1984 - - 1991 - - Záhorský, Július správca farnosti
1992 - - 1994 - - Sojka, Anton farár