logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Loócz (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1787
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Loócz.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 a 1343 sp. - - Peter (Lovce, 1332) farár
1787 júl 2. 1799 júl 31. Papp, František, OSPPE farár
1799 sept. 26. 1825 - - Rosenbach Victoiurs, Jacobus. farár
1825 jún 15. 1827 mar. 2. Foltényi, Imrich farár
1827 apr. 18. 1836 sept. 16. Strobl Matthaeus. farár
1836 okt. 10. +1854 mar. 28. Kollárovič, Peter farár
1854 mar. 21. +1865 sept. 13. Würth Aloysius. farár
1865 sept. 17. 1866 jan. - P. Kengyera Aloysius, Ord. S. Franc farár
1866 jan. 20. 1885 dec. 8. Schnauzs Franciscus Sal. farár
1885 dec. 20. - - - Pollák Stephanus. farár